Hopp til innholdet

For å skjønne forskjellen på kanaler og parameter så har vi her brukt et eksempel på en enkel LED-lampe med Dim og RGB-farger, en for 8-bit kontroll og en for 16-bit kontroll

 

Begge lampene har samme type parametere; Dimmer, Rød, Grønn, Blå, men i eksempelet til høyre kreves det to DMX-kanaler for å styre ett parameter.

I eksempelet med 8-bit kontroll kreves det 4 DMX kanaler, mens i 16-bit kreves det to DMX-kanaler pr farge, totalt 7 kanaler.

En kanal har 256 steg for å utføre en handling slik som dim, pan tilt osv. På en moderne beveglig lampe som kan snu 540 grader rundt, så vil hvert steg være på ca 2 grader, noe som ikke hadde vært veldig presist og vil se hakkete ut ved sakte bevegelse.

Derfor kan man på mange lamper tildele flere kanaler for bedre kontroll. Da vil hvert steg bli delt opp i nye 256 ekstra steg for å bevege seg på. (256×256 = 65536), og man ender opp med 65536 steg som gjør at det fremstår som om lampen beveger seg jevnt.

Tenk på en sekundviser på klokke som gjør 60 steg for å for å vise et minutt. Da deler man hvert sekund opp i nye 60 sekunder og sekundviser fremstår som om den går jevnt.

Jo mer kontroll du ønsker på lampa, jo flere DMX kanaler trengs.

Modes – Innstilling på hvor avansert lampa skal være

Når du først begynner å jobbe med bevegelige lamper er det et par elemeter som må være riktig; DMX adresse og Mode. Hvis disse elementene ikke matcher i patchen din og opp mot lampa vil ikke lampene fungere slik du ønsker.

Vi bruker en enkel LED par som eksempel.

Noen mode kan være:
Rød, Grønn, Blå – 3 kanals mode (simple)
Rød, Grønn, Blå , Dimmer – 4 kanals mode (standard)
Rød, Grønn, Blå, Dimmer, Strobe, Effekt, Farge Macro – 7 kanals mode (extended)

Om dette hadde vært en mer avansert lampe hadde den i selv de enkleste mode hatt langt flere kanaler, slik som pan, tilt, zoom, fokus osv.

Selv de enkleste lampene har et par forskjellige modes som gjør at lampen kan være helt enkel eller gjøre litt mer avanserte ting. Jo mer avansert mode, jo fler kanaler kreves.

Oppsettet for de forskjellige modene til lampene kaller vi personality-fil.

Eksempelet under viser en Martin Mac Aura i standard mode,- denne krever 14 kanaler.
Under vil du se hvilken kanaler som styrer hvilket parameter på lampa. Her kan man se at den første kanalen kontrollerer shutter (evnt. strobe) parameteret.