Hopp til innholdet

Siden opprettelsen i 2009 har ordningen delt ut over 500 millioner kroner til teknisk utstyr, akustikk og lokaler.

Her finner du oversikt over alle tildelinger til og med 2020.

Gå til vår søkbare tildelingsliste for å finne de siste tildelingene.

 

I 2020 mottok Kulturrom 687 søknader med en samlet investeringssum på 363 millioner kroner. Kulturrom delte ut ca. 41.5 millioner kroner i tilskudd til 344 søknader fra hele landet.

Fremføringsutstyr:

110 tildelinger

20 565 425,-

Bygg og større akustiske utbedring av arenaer:

15 tildelinger

10 710 800,-

Enkle romakustiske tiltak i lokaler:

11 tildelinger

732 000,-

Akustisk forprosjektrapport:

28 tildelinger

953 150,-

Utstyr til øving:

110 tildelinger

4 587 875,-

Lydmålingssystem:

3 tildelinger

112 407,-

Øvingsbinge:

1 tildeling

400 000,-

I 2019 kom det inn 484 søknader fra alle fylker med en samlet investeringssum på 207 millioner kroner. 245 prosjekter over hele landet har mottatt tilskudd på til sammen 40,1 millioner kroner.

Fremføringsutstyr:

103 tildelinger

19 149 375,-

Akustikk scenelokale:

8 tildelinger

4 943 000,-

Bygging og utbedring av øvingsrom:

11 tildelinger

11 339 000,-

Øvingsutstyr:

98 tildelinger

3 681 450,-

Akustisk forprosjektrapport:

19 tildelinger

600 000,-

Lydmålingsutstyr:

4 tildelinger

150 000,-

Musikkbinge:

1 tildelinger

250 000,-

I 2018 kom det inn 287 søknader med en total investeringssum på 110 millioner kroner. Det kom søknader fra hele landet. 184 søknader fikk tildelt tilskudd med en samlet tilskuddsramme på 27.5 millioner kroner.

Fremføringsutstyr:

78 tildelinger

11 277 000,-

Bygging og utbedring av øvingsrom:

11 tildelinger

6 908 900,-

Akustikk scenelokaler

7 tildelinger

4 634 000,-

Øvingsutstyr:

26 tildelinger

2 525 250,-

Lydmålingsutstyr:

14 tildelinger

500 000,-

Musikkbinge:

4 tildeling

1 300 000,-

I 2017 kom det inn 370 søknader med en total investeringssum på 168,7 millioner kroner. Det kom søknader fra hele landet. 219 søknader fikk tildelt tilskudd med en samlet tilskuddsramme på 28.5 millioner kroner.

Fremføringsutstyr:

65 tildelinger

9 526 000,-

Bygg og akustikk:

13 tildelinger

12 034 400,-

Øvingsutstyr:

46 tildelinger

1 918 050,-

Akustisk forprosjektrapport:

12 tildelinger

398 600,-

Lydmålingssystem:

76 tildelinger

2 847 644,-

Musikkbinge:

4 tildeling

1 800 000,-

I 2016 kom det inn 389 søknader med en total investeringssum på 137 millioner kroner. Det kom søknader fra hele landet. 218 søknader fikk tildelt tilskudd med en samlet tilskuddsramme på 29.2 millioner kroner.

Fremføringsutstyr:

79 tildelinger

10 747 500,-

Øvingsutstyr:

69 tildelinger

2 773 050,-

Akustikk scene:

4 tildelinger

1 905 000,-

Bygging og utbedring av øvingsrom:

12 tildelinger

9 037 200,-

Akustisk forprosjektrapport:

19 tildelinger

581 321,-

Lydmålingssystem:

32 tildelinger

1 199 008,-

Musikkbinge:

3 tildelinger (12 binger)

3 000 000,-

I 2015 kom det inn 391 søknader fra alle fylker med en samlet investeringssum på 121.5 millioner kroner. 212 prosjekter over hele landet har mottatt tilskudd på til sammen 29,8 millioner kroner.

Fremføringsutstyr:

90 tildelinger

14 715 360,-

Akustikk scenelokale:

7 tildelinger

2 563 400,-

Bygg og utbedring av øvingsrom:

12 tildelinger

8 231 400,-

Øvingsutstyr:

87 tildelinger

2 686 725,-

Akustisk forprosjektrapport:

10 tildelinger

301 025,-

Musikkbinge:

6 tildelinger

1 300 000,-

I 2014 kom det inn 351 søknader fra alle fylker med en samlet investeringssum på 107.2 millioner kroner. 218 prosjekter over hele landet har mottatt tilskudd på til sammen 29,6 millioner kroner.

Fremføringsutstyr:

73 tildelinger

13 555 000,-

Akustikk scenelokale:

6 tildelinger

2 110 000,-

Bygg og utbedring av øvingsrom:

21 tildelinger

8 338 400,-

Øvingsutstyr:

99 tildelinger

3 569 050,-

Akustisk forprosjektrapport:

10 tildelinger

225 375,-

Musikkbinge:

9 tildelinger

1 800 000,-

I 2013 fikk MUO inn 322 søknader på totalt 93.3 millioner. MUO har i 2013 tildelt tilskudd på 28.8 millioner fordelt på 182 tildelinger.

Fremføringsutstyr:

64 tildelinger

12 693 506 ,-

Akustikk scenelokaler:

9 tildelinger

2 048 000,-

Bygg og utbedring av øvingsrom:

11 tildelinger

8 673 200,-

Øvingsutstyr:

80 tildelinger

2 548 225 ,-

Akustisk forprosjektrapport:

9 tildelinger

233 325

 

Musikkbinge:

9 tildelinger
Totalt 13 binger

2 600 000,-

I 2012 fikk MUO inn 349 søknader på totalt 79,1 millioner.
Det ble i 2012 tildelt ordinære tilskudd på totalt 25,9 millioner fordelt
på 198 tildelinger.

Fremføringsutstyr:

67 tildelinger

17 410 050,-

Øvingsutstyr:

110 tildelinger

2 898 900,-

Akustiske tiltak øvingslokaler:

9 tildelinger

3 486 000,-

Akustisk forprosjektrapport:

2 tildelinger

114 775,-

Musikkbinge:

8 tildelnger

2 000 000,-

I 2011 fikk MUO inn 351 søknader på totalt 72 millioner.
Det ble i 2011 tildelt tilskudd på totalt 27,1 millioner.

Fremføringsutstyr:

39 tildelinger

11.4 millioner kroner

Øvingsutstyr:

85 tildelinger

2.7 millioner kroner

Akustiske tiltak/ bygg av scener og øvingsanlegg

23 tildelinger

10.3 millioner kroner

Musikkbinge:

12 tildelinger

2.8 millioner kroner