Hopp til innholdet

Kickoff for Grønnere investeringer

12. mar 2024
12:00 pm

PÅMELDING

Dato: 12. mars
Tid: 12:00
Sted: Lillestrøm Kulturhus
Lunsj er inkludert (klokka 13.00)

For å feire lanseringen av Kulturrom sin nye satsing på Grønnere investeringer inviterer Norske Kulturarrangører og Kulturrom i samarbeid med ÆRA til en workshop for å hjelpe landets arrangører, teknikere og andre interesserte med å utvikle treffsikre og gode idéer, samtidig som de styrker sin kompetanse på bærekraft og sirkularitet.

Vi vil at flest mulig aktører skal benytte seg av den nye ordningen, og for å gi kultursektoren en pangstart inviterer vi til dialog og samskaping.

 

PÅMELDING HER!

Workshopen finner sted i Lillestrøm Kulturhus (12:00 – 15:30), parallelt med dag to av Kulturroms Fagsamling for teknisk ansvarlige. Dere trenger ikke være påmeldt på Fagsamlingen for å bli med på workshopen.

Det er maks 30 plasser og 1-2 deltakere per organisasjon. Første person til mølla-prinsippet gjelder!

 

PROGRAM

 • Denne samlingen består av to deler:
  • Del 1 →  kompetanse og up-skilling, hvor vi legger et felles grunnlag for bærekraft og sirkularitet. Vi blir bedre kjent med Grønne investeringer. Her blir det innledende innlegg som synliggjør muligheter.
  • Del 2 → workshop hvor vi samskaper mini-søknader, som gir aktørene en kick-start på skriveprosessen.
 • Denne dagen har som formål å gi et kollektivt kompetanseløft til kulturarrangører, og hjelpe dere med å skrive gode søknader slik at vi kan realisere flere grønne løsninger feltet.
 • Samlingen designes for at deltakerne skal kunne ende opp med en mini-søknad, som kan være et informert og kvalifisert utgangspunkt for å benytte seg av ordningen.
 • På denne måten tar vi ned terskelen for å søke gjennom å bygge selvtillit på bærekraft, samtidig som vi lærer fra andre aktører i feltet.

 

Helårsarrangører

Målgruppen for denne workshopen er daglige ledere, produsenter, teknikere eller andre som er tilknyttet helårsarrangører og vil bidra til erfaringsdeling og nye løsninger for feltet. Tematikken knytter seg til lokaler og utstyr.

 

Om Grønnere investeringer:

For å redusere klimaavtrykket til kulturlivets fysiske infrastruktur utlyser Kulturrom 10 millioner til grønnere investeringer. Med disse midlene skal grønne initiativer stimulere til kunnskap, samarbeid og skape varig endring. Dere kan søke om opp til 150 000 kroner ulike tiltak innen områdene:

 • Grønn oppstart: tilskudd til å leie inn teknisk utstyr i en oppstartsperiode på inntil 1 år.
 • Grønn kompetanse: tilskudd til å forlenge levetiden på eksisterende utstyr gjennom å bygge kompetanse, rutiner og nettverk for reparasjon, drift og vedlikehold.
 • Grønnere lokaler: tilskudd til å gjøre mulighetsstudier, kartlegging av eksisterende lokaler egnet til kulturformål og bærekraftig materialbruk ved ombygging.
 • Reparasjon av utstyr: tilskudd til reparasjoner som gir brukt utstyr nytt liv, til servicerapport, til å forlenge levetiden på utstyret dere har, samt innleie i påvente av reparasjon.

LES MER OM DET NYE TILSKUDDSOMRÅDET HER

 

Om ÆRA

ÆRA er et konsulentselskap spesialisert på strategisk og bærekraftig innovasjon.

Vi mener at organisasjoner som vil lykkes i fremtiden er de som evner å spille en relevant rolle i å løse vår tids største samfunnsutfordringer. Dette er vår inngang til all innovasjon og strategiutvikling, inspirert av systemtenkning og regenerativ design. Vi jobber med, og for, aktører som vil skape kompetanse, muligheter og løsninger ut ifra samme premiss. Siden 2015 har ÆRA vært et uavhengig norsk innovasjonsmiljø som skal være best for verden ved å være best i det vi gjør. Vårt team har lang erfaring og kompetanse innen forretningsstrategi, design, naturvitenskap og samfunnsvitenskap.

Les mer om ÆRA her