Hopp til innholdet

Første tildelinger til Grønnere investeringer

Grønn inspirasjon fra hele landet

Kulturlivet har plukket opp den grønne hansken, eller kanskje heller skrutrekker ’n – for å reparere utstyr, utnytte eksisterende lokaler og ikke minst utvikle kunnskap som gir varig endring for hvordan vi produserer og drifter aktiviteter i kulturlivet. I første tildelingsrunde for tilskuddsordningen Grønnere investeringer ble kr 894 900 fordelt på 9 tilskuddsmottakere. Se alle tildelinger her.

Servicerapport og reparasjon

Hvordan utstyr brukes, vedlikeholdes og lagres, er avgjørende for levetid og for å utsette nyinnkjøp. Store og små aktører har benyttet sjansen til å ta en ekstra sjekk av eget utstyr og fått tilskudd til Servicerapport og reparasjon, hvor de tar med seg læring om vedlikehold inn i egen virksomhet.

 

Bergen Kjøtt-logoen på fremsiden av det røde huset

Grønn kompetanse på Bergen kjøtt

Med tilskudd til Grønn kompetanse, satser Bergen Kjøtt på et helhetlig prosjekt hvor de utvikler manualer for bruk av teknisk utstyr, kursing av nye teknikere i reparasjon og vedlikehold og oppgradering av eget lager – selvfølgelig med ombruk av materialer. Her har de en god strategi for hvordan dette skal tilgjengeliggjøres for mange aktører og i tillegg være en del av deres aktive likestillingsarbeid.

Bedre bruk av eksisterende bygg

Lokal kulturaktivitet er bærekraftig, både i et sosialt og i et klimaperspektiv. Med tilskudd til Grønnere lokaler blir det ny giv i blant annet Engerdal med Lillebo kulturlåve AS, mens Noregs Ungdomslag bruker tilskuddet til å kartlegge organisasjonseide hus over hele landet. Huset i Bygda skal utvikle et verktøy som gir overblikk over dagens bruk, utfordringer og muligheter for bærekraftige løsninger slik at huseiere kan ta grønne og riktige valg for framtiden. Sjekklista benyttes i første omgang på 10 hus, men vil ha overføringsverdi for mange lokalsamfunn.

Løpende søknadsfrist

De første tildelingene er bare starten på satsningen Grønnere investeringer. Å dele kunnskap og vise hvordan tiltakene har overføringsverdi for flere, er et premiss for å få tilskudd. Det er også premisset for at gode idéer skal bli til god praksis over hele landet.

Vi har over 9 millioner igjen på denne grønne satsningen i 2024. Søk kunnskap, inspirasjon og delingsmuligheter. Søk Kulturrom for tilskudd til å gjennomføre en grønnere investering!