Hopp til innholdet

Kulturrom lanserer ny satsing: Grønnere investeringer

Kulturrom lyser ut 10 MNOK til grønne initiativer som skal stimulere til kunnskap, samarbeid og skape varig endring. Kulturminister Lubna Jaffery var med for å møte deler av bransjen på Kloden teater.

Foto: Dag Sandven

Lokal kulturaktivitet er et godt grunnlag for bærekraftige samfunn. Kulturrom jobber for at det skal være mulig å utøve og oppleve kultur uansett hvor i landet man bor. For å redusere klimaavtrykket til kulturlivets fysiske infrastruktur utlyser Kulturrom nå 10 millioner til grønnere investeringer. 

 

Kulturministeren var tilstede på Kloden Teater i Oslo under lanseringen av den nye ordningen. Foto: Dag Sandven

Kulturministeren begeistret over engasjementet

Lanseringen av den nye satsingen fant sted på Kloden teater på Økern. Teateret, som er i midlertidige lokaler, har nå ferdigstilt planene for å ombygningen av de gamle lokalene til Standard Telefon- og Kabelfabrik til et teaterhus med spesielt fokus på scenekunst for barn og ungdom – og det frie scenekunstfeltet i Norge.

Kulturminsteren var tilstede og forklarte hvorfor en slik satsning er viktig:

– Tilskuddsordningen Grønnere investeringer er et bidrag til det grønne skiftet som ikke går på bekostning av kvaliteten i produksjon og formidling av kunst og kulturuttrykk, men tvert imot spiller på lag med kunst- og kultursektorens evne til innovasjon, nytenkning, og grønne engasjement, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. 

Nye muligheter

Med midler til Grønnere investeringer skal det være enkelt å få tilskudd til omstilling. Midlene skal stimulere til sirkularitet og ombruk av lokaler og utstyr. Det vil gi mulighet for å leie inn ressurser, gjøre mulighetsstudier for gjenbruk av materialer, systematisere interne rutiner for vedlikehold og dele kunnskap med andre.

Tiltakene skal bidra til (minst en av) følgende: 

  • Muliggjøre lokale initiativ
  • Begrense kjøp av nytt utstyr
  • Sirkularitet og ombruk av lokaler og utstyr
  • Styrket kompetanse 

Hva gis det tilskudd til?

Bilde av to animerte trær og en sol

Grønn oppstart:

Her gis det tilskudd til å leie inn teknisk utstyr i en oppstartsperiode på inntil 1 år.

Les mer

animert sjekkliste

Grønn kompetanse:

Her gis det tilskudd til å forlenge levetiden på eksisterende utstyr gjennom å bygge kompetanse, rutiner og nettverk for reparasjon, drift og vedlikehold.

Les mer

animert gjenbrukssymbol

Grønnere lokaler:

Å bruke eksisterende bygg og gjenbruke materialer er bærekraftig. Her gis det tilskudd til å gjøre mulighetsstudier, kartlegging av eksisterende lokaler egnet til kulturformål og bærekraftig materialbruk ved ombygging.  

Les mer

Animert Skrutrekker og skiftenøkkel

Reparasjon av utstyr:

Her gis det tilskudd til reparasjoner som gir brukt utstyr nytt liv, til servicerapport, til å forlenge levetiden på utstyret dere har, samt innleie i påvente av reparasjon.

 

Les mer

 

 

Karen Sofie Sørensen (Daglig leder i Kulturrom) og Kulturminister Lubna Jaffery. Foto: Dag Sandven

En mer kunnskapsrik og miljøbevisst kulturbransje

Daglig leder i Kulturrom kan endelig slippe nyheten om den nye satsningen. Hun gleder seg til å motta søknader fra feltet fremover:

«Vi er stolte over å annonsere vår nye satsing på grønnere investeringer! Med omprioritering av midler til å satse på grønn omstilling og sirkulære løsninger for lokaler og utstyr, tar Kulturrom et viktig steg for å fremme ombruk av teknisk utstyr og bruk av eksisterende bygg.

Med denne satsingen vil vi sørge for at det blir lettere for kulturaktører å prioritere grønn omstilling. Det står ofte på kapasitet, kompetanse og ressurser – ikke på viljen.

Vi håper og tror at disse tiltakene vil inspirere til nye løsninger, mer samarbeid og til å bygge en sterkere, mer kunnskapsrik og miljøbevisst kulturbransje. Gjennom deling av kunnskap og erfaringer, kan feltet bane en mer bærekraftig vei for fremtidige generasjoner.»

– Karen Sofie Sørensen, Daglig leder i Kulturrom

Perfekt timing!

 

For å høre hva den scenetekniske delen av bransjen mener om omstilling i sektoren, var flere lyd- og lysteknikere til stede under lanseringen. En av dem var Kyrre Heldal Karlsen, som til vanlig jobber som lysdesigner. Han tror midlene kan gjøre en forskjell for bransjen: 

– Det er mye handlingsvilje for bærekraftige løsninger i bransjen. Så at Kulturrom øremerker 10 millioner kroner til grønnere investeringer nå, er perfekt timing for å faktisk få til ekte endringer. Med denne satsningen kan vi få gjort viktig grunnarbeid med grønne løsninger, som for eksempel gode prosesser for å jobbe sirkulært med scenekunst og å få opp levetida på teknisk utstyr – Kyrre Helldal Karlsen, lysdesigner

Enklere å ta bærekraftige valg

Daglig leder i Norske Kulturarrangører applauderer den nye ordningen og understreker at den kan bli en viktig faktor i å kutte klimagassutlipp for landets arrangører:

– Norske Kulturarrangører er svært glade for å se den nye grønnere investeringer-ordningen som nå rulles ut. Kulturrom gjør det enklere for landets arrangører å ta bærekraftige valg når innkjøp og investeringer skal gjøres. Å ta klimasmarte valg knyttet til den fysiske infrastrukturen arrangørene er avhengige av er avgjørende for at kulturfeltet skal kunne lykkes med å kutte sine klimagassutslipp, og denne ordningen gir flust med insentiver til å klare nettopp det. – Siri Haugan Holden, Daglig leder i NKA

Fordelingsutvalg

Alle søknadene som kommer inn til ordningen vil bli vurdert av et eksternt fordelingsutvalg. Utvalget består av:

  • Ole-Reidar Gudmestad (elektroingeniør og teknisk ansvarlig på Tou Scene)
  • Mariann Bjørnelv (avtroppende kulturhusleder og påtroppende leder Stiftelsen Grønn by Stavanger)
  • Simon Nenseter Nome (prosjektmedarbeider som blant annet jobber med sertifisering av grønne arrangører i Musikkontoret Nord, musiker, produsent og lydtekniker)
  • Julie S. Klausen (vara – master i bærekraft, bærekraftsansvarlig for Høydenfestivalen og jobber i Oslo kommune med forvaltning av offentlige anskaffelser)

«Vi i utvalget håper ordningen skal gi kunnskap rundt og nytenkning om hvordan vi bruker, drifter og investerer i våre kulturrom. Og at dette hever kvaliteten og øker levetiden for rom og utstyr med minst mulig negativ påvirkning på miljø og klima. Vi ser fram til mange gode søknader og spennende initiativer fra rundt om i landet»Ole-Reidar Gudmestad, fordelingsutvalget til Grønnere investeringer

 

Rask behandling av søknader

Vi vet at tilgjengelige ressurser og kompetanse kan være er en knapphet når det kommer til arbeidet med omstillingsprosesser – derfor skal midler til Grønnere investeringer være enkle å søke om, dere får kjapt svar og det skal gi mulighet for å utløse tid og bygge kompetanse til å finne ut av ting og tenke nytt.

Innen tilskuddsområdet Grønnere investeringer er det åpnet for at et bredt utvalg virksomheter og organisasjoner kan søke om tilskudd, men en forutsetning er at tiltaket det søkes tilskudd til må komme flere aktører innen musikk, teater og dans til gode.

Tiltakene som gjennomføres skal gi inspirasjon og læring for mange. Deling av kunnskap, modeller og rapporter i etterkant vil være sentralt.   

Kloden teater

 

– Vi har satt oss høye mål for Kloden teater, og ikke minst når det kommer til miljø og bærekraftige løsninger, god sirkulærøkonomi og gjenbruk i både byggeprosess, drift og teknisk utstyr. Jeg mener det er viktig at det kan stilles forventninger til kultursektoren om grønne investeringer, samtidig med at det også opprettes insentiver og tilskuddsordninger for å nå målene for det grønne skiftet. Den nye ordningen gjennom Kulturrom er strålende nyheter for oss som virkelig vil satse og finne gode, bærekraftige løsninger – og at vi i enda større grad kan bidra til å redusere teaterets klimaavtrykk. – Ådne Sekkelsten, teatersjef Kloden Teater