Hopp til innholdet

Kulturroms retningslinjer er endret – Les hva det betyr for dere

Retningslinjene er oppdatert med virkning fra 2024. Dette er de viktigste endringene:

Krav til organisasjonsnummer

Fra 2024 må alle som søker ha et organisasjonsnummer, uavhengig av tilskuddsområde. Er dere et utøverfelleskap kan dere vurdere forening som en organisasjonsform, da vi ikke gir tilskudd til enkeltpersonsforetak.

Endret krav til egenandel

Kulturrom administrerer spillemidler som skal komme fellesskapet til gode. Bredden av aktører i kulturlivet er stor, og næringsaktører organisert som AS spiller en viktig rolle for kulturens infrastruktur. For å kunne støtte opp under så mange gode tiltak som mulig, uavhengig av organisasjonsform, endrer vi nå kravene til egenandel for aksjeselskap uten ideelt formål.

Aksjeselskap uten ideelt formål må fra 2024 bidra med en høyere egenandel ved tilskudd. Disse må på linje med kommunale søkere budsjettere med en egenandel på minimum 50%. For ideelle virksomheter som lag, foreninger, stiftelser og ideelle aksjeselskap m.m. forutsettes det en egenandel på minimum 25%.

Disse retningslinjene ble vedtatt av styret den 14. november 2023 med virkning fra 2024. Endringene ble publisert på våre nettsider 1. desember 2023.

Husk neste søknadsfrist som er 1. mars. Mandag 5. februar kl 13:00 inviterer vi til digitalt møte med søknadsveiledning. Håper vi ses!