Hopp til innholdet

Høyt trykk i siste søknadsrunde

Over 270 søknader kom inn til fristen 1. september. Det viser at trykket mot ordningen er stort og er et tydelig signal på behovet for teknisk utstyr og lokaler.

Stabilt høyt trykk på ordningen

Da søknadsfristen gikk ut, klokken 00:00 natt til 2. september, hadde det kommet inn 274 søknader til Kulturroms søknadsportal. Disse søknadene har en samlet søknadssum på over 65 millioner kroner.

Kulturroms administrasjon vil nå gå igjennom alle søknadene og sjekke at søker har levert tilstrekkelig dokumentasjon. Deretter leverer administrasjonen sin innstilling til fordelingsutvalget  som fatter vedtak i desember. Fordelingsutvalget er oppnevnt av styret og gjør vedtak på grunnlag av administrasjonens innstilling.

Daglig leder kommenterer søknadsrunden

«Arbeidet med gjennomgangen av årets siste søknadsbunke er nå godt i gang og saksbehandlerne melder allerede at det er god bredde i sjangere og demografi og at søknadene kommer fra hele landet! 

Nå går vi inn i noen måneder med nitidig arbeid for å sikre at fordelingsutvalget har best mulig grunnlag for å fatte vedtak. 

Vi gleder oss til å se hvor mange av disse investeringene som kan bli realisert med midler fra ordningen og bidra til flere og bedre øvingsrom, dansesaler, teatre, flerbrukslokaler og spillesteder i årene fremover.»  – Karen Sofie Sørensen, Daglig leder i Kulturrom

 

 

Gode tips til dere som vurderer å søke!Kulturrom.no er en god ressurs for dere som vurderer/skal søke tilskudd. Her er lenker til noen nyttige hjelpesider:Hvordan søke tilskudd fra KulturromHva kan få tilskudd fra Kulturrom?Sjekk om vi kan søke – Ta testen!Neste ordinære søknadsfrist er 1. mars 2024