Hopp til innholdet

Fagsamling for teknikere 2022 – Takk for i år!

Med 147 påmeldte til årets fagsamling for teknikere, et solid og variert program og litervis med kaffe lå alt tilrette for en innholdsrik dag da dørene til Salt åpnet kl 09:00 mandag morgen. Her oppsummerer vi årets fagsamling for teknikere!

Alle foto: Julia Marie Naglestad/Kulturrom

Årets tema var «veien videre» og vi tok for oss hvordan vi kan bygge opp igjen etter to med pandemien i tillegg til å se på andre utviklingstrekk innen bl.a. teknologi, framtiden for de scenetekniske yrkene og sirkulærøkonomi, som vil være viktige i årene fremover.

Fagsamlingen har som mål å være et samlingspunkt for sceneteknisk bransje, der vi lærer av hverandre, blir bedre kjent og diskuterer relevante problematikker som berører alle.

Her er bilder fra dagen på Salt:

Publikum på fagsamling for teknikere
Publikummer på fagsamling for teknikere
Kulturrom-klistremerker

Spente teknikere på vei inn til Fagsamling 2022

Samtalemøte på fagsamling for teknikere

En varslet krise eller lys i enden av tunnelen?

Vi åpnet fagsamlingen friskt med en panelsamtale om situasjonen på scenene. Det har vært to tøffe år, hvor så mange som hver fjerde tekniker har forlatt bransjen, mange har trang økonomi og «alle» skal ta igjen det de ikke har fått gjennomført av arrangement samtidig som store deler av publikum uteblir. En utredning Kulturrom har bestilt fra Telemarksforskning om kompetanseflukt blant teknikere tegner bilde av en bransje med store bemanningsproblemer, der mange arrangører vil måtte nedskalere eller i verste fall avlyse konserter på grunn av manglende teknisk leveranse. Så hvordan skal vi klare å håndtere dette på en forsvarlig måte i tiden fremover?
Til å diskutere temaet var teknisk ansvarlig på Studenthuset City Scene Marita Kristensen, teknisk ansvarlig på Tou Ole Reidar Gudmestad, daglig leder i Norske Konsertarrangører Tone Østerdal og daglig leder i Norske kulturhus Nina Hodneland. Vår egen Karen Sofie Sørensen ledet samtalen.

 

Foredragsholder på fagsamling for teknikere

Mangfoldsbevisst rekruttering

Eivind Breilid fra Balansekunst holdt et inspirerende foredrag om praktisk mangfoldsarbeid i kunst- og kulturlivet, og om hvordan vi kan være bevisste på normer og bias i rekrutteringsprosesser. Hvorfor bør vi jobbe aktivt for å styrke mangfoldet i kulturvirksomheter? Hvilke strategier kan en ta i bruk, og i hvilken grad gir loven anledning til å kvotere underrepresenterte grupper?

Tale på fagsamling for teknikere
Salt art and music

Fagansvarlig i Kulturrom, Kjetil F. Wevling, ledet fagsamlingen med stø hånd.

Foredragsholder på fagsamling for teknikere

Masterclass i In-ear monitoring

Simon H. Eraker holdt et lærerikt og nyttig kurs i IEM. In-ear monitoring fungerer helt annerledes og åpner for mange andre muligheter enn konvensjonelle wedger. I dette foredraget fikk vi et skikkelig dypdykk ned i noen av de mer avanserte teknikkene vi kan benytte av oss for å gi artister de aller beste arbeidsforholdene. Vi så også nærmere på hvordan vi på best mulig måte kan «stunte» god IEM når vi ikke kjenner artisten fra før av eller har hatt mulighet for grundig preprod. Opplegget er utdrag fra et større kurs som er under planlegging.

Monitor med forskjellige kameravinkler

Mange teknikere var samlet på Salt. Og enda flere fulgte programmet digitalt

Samtalemøte på fagsamling for teknikere

Fremtidens innkjøp og sirkulærøkonomi i sceneteknisk bransje

I denne panelsamtalen ville vi belyse de store spørsmålene når det gjelder bærekraft og teknisk utstyr: Hvordan kan vi sette miljøkrav ved scenetekniske anskaffelser? Og hva betyr overgangen til en mer sirkulær økonomi (og hva er sirkulær økonomi i det hele tatt?) for vårt fagfelt?

Panelet bestod av daglig leder i Benum Ronald Hernes, Bims Erik Johnsen fra Creative Technology og Kirsti Svenning, som er selvstendig rådgiver på bærekraft og sirkulærøkonomi. Samtalen ble ledet av Julie Forchhammer fra Klimakultur. Deltakerne i salen supplerte også med gode innspill og refleksjoner.

Foredragsholder på Fagsamling for teknikere

Fremtiden for lydnivåer på konserter

Det er et økende fokus internasjonalt på hørselskader, og flere land har allerede innført lovverk for å begrense lydnivåer på konserter. Verdens Helseorganisasjon jobber nå med en veileder, som etter planene skal behandles i EU og som i fremtiden kan føre til anbefalinger innenfor EØS området. Vi i Norge sitter på et unikt datasett etter at Kulturrom har gitt tilskudd til lydloggingsutstyr på over 100 scener. Resultatene fra behandlingen av dette datasettet får nå internasjonal oppmerksomhet og har blitt inkludert i arbeidet med veilederen.
I dette foredraget gjennomgikk Jan Olav Owren fra COWI hovedfunnene fra analysearbeidet til nå. Han rettet blikket fremover for å vurdere hvilke krav som i fremtiden kan komme for lydnivåer på konserter og hvilke konsekvenser dette kan få for arrangører, artister og lydteknikere.

Samtalemøte på fagsamling for teknikere
Skjermdump fra livesending

Bilde fra salen og streamen

Objektbasert / immersive lyd for konsertscener

Systemer som støtter objektbasert lyd, også kalt immersive lyd, har blitt et reelt alternativ når man skal installere nytt PA-system i konsert- og teaterscener. Men det finnes så langt få slike anlegg i Norge, og mange er usikre på hvordan slike systemer egentlig fungerer.

For å diskutere hva objektbasert lyd er, og hvilke muligheter slike systemer gir i forbindelse med live-produksjoner stilte Paul Ivar Skjærvold (Arva/d&b audiotechnic), Hårek Kristoffersen (Atendi/Astro Spatial Audio), Petter Norby (Rubicon/CODA Audio) og Julien Laval (Scandec/L-Acoustics) i panelet.
Samtalen ble ledet av Bård Støfringsdal fra Cowi og ble presentert i samarbeid med Audio Engineering Society Norway

Takk for i år!