Hopp til innholdet

Tiltak for tilskudd og rapportering

Kulturrom jobber kontinuerlig med å tilrettelegge og finne løsninger vi som tilskuddsordning kan bidra med i denne ekstraordinære situasjonen. 

For å lette på situasjonen for våre tilskuddsmottakere, vil vi i første omgang gjøre et unntak for tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr, samt utsette enkelte rapporteringsfrister. Flere tiltak vil komme i tiden fremover. 

Tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr

Tilskuddsmottakere som har fått tilsagn om tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr før 1. mars vil motta tilskuddet selv om planlagte arrangementer har blitt avlyst som en følge av COVID-19. Disse arrangementene vil bli regnet som gjennomført og kvalifiserer dermed til utbetaling av tilskudd. Tilskuddsmottakere som ønsker det, får mulighet til å omdisponere tilskuddet de har fått innvilget til andre arrangement etter at arrangementsforbudet er opphevet.

Rapporteringsfrister

Kulturrom utsetter rapporteringsfristen for alle tilskuddsmottakere i første tildelingsrunde i 2019 med seks måneder. (2. desember 2020)

Rapporteringsfrist for tilskuddsmottakere med månedlig frist for øvingsutstyr og akustisk forprosjektrapport vil også utsettes med seks måneder fra sin opprinnelige frist.

Har du spørsmål knyttet til dette, kontakt oss på post@kulturrom.no eller telefon: 21 37 88 10