Hopp til innholdet

Gratulerer med innvilget søknad! På denne siden finner dere informasjonen som trengs for å rapportere for restartmidlene.

Søkere som har fått vedtak om tilskudd har akseptert vilkårene for tildelingen. Ved rapportering må dere bekrefte at tiltaket er gjennomført i tråd med søknad og dokumentere alle kostnader. Det er derfor viktig å lese tilsendt vedtak og tilsagnsbrev nøye.

Dere har 3 måneder rapporteringsfrist fra vedtaket ble sendt til dere. Om noe gjør at fristen er vanskelig å overholde er det viktig at dere tar kontakt med Kulturrom snarest, slik at en utvidet frist kan vurderes.

Rapportering og utbetaling av tilskudd

Tilskuddet ble utbetalt i sin helhet, umiddelbart etter tildeling. Tilskuddet vil bli krevd tilbakebetalt om rapport ikke er levert innen fristen, 3 måneder fra vedtak ble sendt ut.

Rapporten består av to deler:
– Obligatorisk spørreskjema
– Rapportskjema

Spørreskjema
I spørreskjema ber vi om deres tilbakemeldinger på ordningen Restart, søknadsprosessen, søknadsskjema, samt informasjon om hvor mange som får nytte av tilskuddet, og hvilke behov dere har på veien videre. Spørreskjema tar ca. 6 minutter å fylle ut. Det skal fylles ut før innsendelse av rapport.

Rapport
Rapporten er individuell og gjelder kun deres søknad. Her skal dere oppgi totalsum for tiltaket, hvordan gjennomføringen var, samt legge ved spesifisert faktura/betalingsbekreftelse. Eventuelt overskytende beløp må tilbakebetales etter Kulturrom har godkjent rapporten.