Utvidet tilskuddsordning med mulighet for å søke om enkle utbedringer

Tilskuddsområdet Enkle utbedringer og enkle romakustiske tiltak i lokaler er nå utvidet til å omfatte flere nødvendige og nyttige utbedringer for dere som bruker eller driver kulturlokaler.

Enkle utbedringer kan innebære dansegulv, dansematter, ballettbarrer, speil, bygging av en liten scene, scenetepper og sceneinndekning. Vi håper og tror dette vil være en nyttig utvidelse av ordningen som vil komme mange til gode.

Tidligere var det kun mulig å søke om romakustiske tiltak i lokaler i denne ordningen, men nå er den utvidet til å omfatte også andre relevante utbedringer av rom. Kostnadrammen er begrenset oppad til kr 100 000.

Les mer om tilskuddsområdet her