Dersom dere ønsker utbetaling av tilskudd eller forskudd før kontoret stenger for juleferie må innsendelse av rapport skje nå. Vi  minner om at det er inntil 30 dagers behandlingstid for rapporter, og ber derfor alle som trenger utbetalingen før 2024 om å rapportere omgående.