Vi synes det er veldig inspirerende å se alt som bygges, utbedres og oppgraderes ved hjelp av midler fra Kulturrom. Her er et knippe historier fra tilskuddsmottakere som nylig har ferdigstilt prosjekter.