Kulturrom er tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler. Kulturrom skal bidra til at det finnes øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet og bevilger over 40 millioner hvert år.

Kulturrom skal også være en pådriver for faglig utvikling innenfor scenetekniske yrker. Vi har siden 2012 fulgt opp tildelingene med kompetansehevende tiltak.

 

Stillingsutlysning: Kulturrom søker prosjektansvarlig innen fagutvikling (50% stilling)

Kulturrom søker en prosjektansvarlig i et ettårig engasjement som skal bidra med å utvikle og gjennomføre tiltak for økt rekruttering til sceneteknisk bransje. Det kan være mentorprogram, kursvirksomhet, praksisplasser eller andre tiltak som kan bøte på den kompetanseflukten fra scenetekniske yrker som har skjedd under kononapandemien og bidra til en mer mangfoldig rekruttering til bransjen.

 

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene innebærer bl.a. å utvikle ulike tiltak, utlyse mentor-/praksisprogram, arrangere samlinger, samt måle og formidle resultater underveis. Sammen med fagansvarlig vil du utvikle og følge opp tiltakene og deltakerne i programmene som utvikles. Dette vil skje i tett dialog og samarbeid med andre organisasjoner, scener og utleiefirmaer for å treffe feltets behov.

 

Stillingen er i utgangspunktet tenkt som en 50% stilling, men stillingsprosenten kan for den rette personen justeres noe opp eller ned for å kombinere med annet arbeid.

 

Vi kan tilby:

 • En utfordrende og spennende stilling
 • Et godt arbeidsmiljø, og et stort og hyggelig nettverk i kulturlivet
 • Lyse fine arbeidslokaler midt i Oslo sentrum
 • Lønn etter avtale og mulighet for fleksibel arbeidstid

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med prosjektarbeid og prosjektledelse
 • God kjennskap til kulturfeltet
 • Praktisk erfaring med arrangementsproduksjon vil være en fordel
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Relevant utdanning og/eller arbeidserfaring

 

Vi ser etter deg med disse egenskapene:

 • Engasjert og driftig
 • Selvstendig, strukturert og målrettet
 • God arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Løsningsorientert og samarbeider godt med andre

 

Kulturrom jobber for et inkluderende og tilgjengelig miljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

 

Andre opplysninger:

Er du interessert sender du en kort søknad med CV på e-post til post@kulturrom.no innen 4. april 2022.

 

Tiltredelse: Etter avtale, gjerne så snart som mulig

Varighet: Ettårig engasjement i en 50% stilling

 

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med:

 • Fagansvarlig Kjetil F. Wevling, kjetil@kulturrom.no, 920 41 471
 • Daglig leder, Karen Sofie Sørensen, karensofie@kulturrom.no, 99562373