Standarden NS 8178 beskriver akustiske kriterier for mindre kultursaler og flerbrukssaler. Den er et nasjonalt supplement til NS-ISO 23591 som nå er oversatt til norsk.

Les mer om den nye standarden her.