To dager før julaften puster kultur- og næringsliv i Nordland og resten av Norge lettet ut over at Lydteamet får videreført driften i 2022.

Etter en enorm respons på nedleggelsen av et sentralt firma innen sceneteknisk produksjon, har lokale investorer i Bodø gått inn for å sikre videre drift.

Lydteamet skriver videre i innlegget: «De nye eiere har en stor jobb foran seg med å bygge opp kompetansen som er tapt, men dersom de får til et godt samarbeid med alle byens kulturinstitusjoner, og legger opp et løp for utdanning, er jeg helt sikker på at dette vil la seg løse.»

Konsekvenser og utredning

At Lydteamet måtte avvikle driften er en alvorlig konsekvens av koronapandemien og kompetanseflukten fra sceneteknisk bransje. Kulturlivet er avhengige av sterke selskap som kan sikre opplæring og utvikling av framtidens teknikere og av alle de enkeltpersonene som utgjør bærebjelken i gjennomføringen av kulturrarrangement. Det blir stille på landets scener om det ikke finnes kompetanse på å avvikle av scenetekniske produksjoner. Vi håper derfor at kriseordningene vil være gode nok til at bransjen ikke svekkes ytterligere og at 2022 blir et lysere år for den scenetekniske bransjen og alle som er avhengig av deres kompetanse.

Kulturrom har bestilt en utredning av konsekvensene av kompetanseflukten innen sceneteknisk bransje som skal være klar i løpet av mars 2022. Målet er å se nærmere på konsekvensene av kompetanseflukten og skissere nødvendige tiltak. Uavhengig av utredningen vil Kulturrom styrke satsingen på kurs og kompetanse gjennom hele 2022. Vi er også i tett dialog med Fagskolen Oslo, som i samarbeid med CREO og Virke holder på å opprette en ny utdanning for teknikere.

 

 

En sentral utviklingsarena skulle avvikle driften

I en post på Facebook forrige mandag skrev Morten Buvik, daglig leder i Lydteamet AS:
“I 30 år har vi tuftet dette selskapet på engasjement og kunnskap. Vi har både vært en læringsarena og et sted med høy faglig kompetanse. Vi har hatt personell med høyere utdanning innenfor sitt fagområde, men også gitt rom for at entusiastiske ungdommer har fått følge sine drømmer.

Det er derfor vi med stolthet har betegnet oss som et fyrtårn og en bauta innenfor sceneteknisk produksjon i Nord-Norge.”

NRK har omtalte også dette – les saken «Kulturgigant gir seg etter 30 år»

 

Egon Holstad skriver i en kommentar på iTromsø:

«Vanligvis legger firma ned av økonomiske årsaker. For Lydteamets del var det ikke dette som veltet dem, men at denne delen av bransjen har opplevd en dramatisk kompetanseflukt under pandemien. Kulturnæringa årelates nå, og i denne delen er det særlig dramatisk. Deres nedleggelse er inkarnasjonen av problemet.»