I en artikkel i dagens Klassekampen kommer flere aktører fra scenefeltet med advarsler om kompetanseflukt i bransjen og den potensielle effekten dette kan ha på fremtidige gjennomføringer av større arrangement.

(Faksimile fra Klassekampen)

 

Dette korrelerer også med funnene som ble gjort i Kulturroms kartlegging av norske lyd-og lysteknikere i 2020.

Der fant man blant annet at 22% av de spurte i mai 2020 svarte at de var helt eller delvis enige i at Covid-19 mest sannsynlig vil føre til at de slutter som lyd/lystekniker. I september samme år hadde denne andelen økt til hele 37%.

Relevante saker fra media om kartleggingen:
https://www.ballade.no/bransjen/rekrutteringa-stopper-opp-i-konsertbransjen-mange-vil-slutte/
https://kulturplot.no/kulturbransjen/2020/frykter-kompetanseflukt-i-flere-ar-fremover