I arbeidet med oppfølging av Grønt veikart for kunst- og kultursektoren ønsker Kulturrom å undersøke muligheter for og effekter av at den scenetekniske bransjen går fra å bruke engangsbatterier til oppladbare batterier. Det er antatt at bruk av oppladbare batterier fremfor engangsbatterier vil gi en god miljøeffekt, i tillegg til å være kostnadsbesparende for brukerne.

 

Konsertscener, teater og andre arrangementslokaler vi har snakket med sier de i dag i hovedsak bruker engangsbatterier, men det er uklart hvilke forhold som hindrer overgangen til oppladbare. Noe av grunnen kan muligens være at det finnes lite tilgjengelig informasjon om eventuelle økonomiske- og miljømessige gevinster ved å gå over til oppladbare batterier, samt hvilke gode løsninger som finnes for oppladbare batterier og ladere.

For å finne ut av dette trenger vi din hjelp til å besvare noen spørsmål om bruk av engangs- og oppladbare batterier i dag. Spørreundersøkelsen er helt anonym, tar ca. 7 minutter å besvare og det er flott om teknisk ansvarlig eller en med god kjennskap til det tekniske hos dere besvarer undersøkelsen.

Svarfrist er søndag 13. juni