Pressemelding fra Akershus musikkråd:

«13. august 2021 ble ISO 23591 «Acoustic quality criteria for music rehearsal rooms and spaces» vedtatt. Med dette har arbeidet med å gi musikklivet egnede lokaler tatt et meget stort skritt framover. Daglig leder Jon G. Olsen i Akershus musikkråd, som var prosjektleder for ISO-arbeidet, er naturlig nok svært glad og fornøyd.»

 

Les hele saken her