Våren 2022 ansatte Kulturrom to nye medarbeider i stillingene prosjektansvarlig innen fagutvikling og administrasjonsmedarbeider.

 

Maggie Kwarteng er vår nye administrasjonsmedarbeider. Hun skal bistå i intern planlegging og gjennomføring og jobber tett sammen med resten av administrasjonen. Arbeidet innebærer å saksbehandle enkle søknader, samt administrativ koordinering, økonomihåndtering og innhenting av oversikter og statistikk.

Hvorfor mener du at Kulturrom er en viktig ordning?

«Jeg mener Kulturrom er viktig fordi det er en ordning som bidrar til mangfoldig rekruttering inn i musikken, dans og teateret. Det gis tilskudd til kulturtilbud der det er unge som så vidt har begynt å utforske sin interesse og har ordninger som skaper rom for videre utfoldelse. Kulturrom er også med på å skape og opprettholde lokale perler rundt om i hele landet som er viktige for det lokale kulturlivet.»

Nevn ett kulturarrangement du gleder deg til i sommer!
Øya selvfølgelig! Og onsdag er dagen! Hvordan gjør man en festival nå igjen? Det er så lenge siden, og det er så mye å velge mellom! Jeg gleder meg til H.E.R, Princess Nokia, Freddie Gibbs og spesielt til en skikkelig nostalgifest med Gorillaz! 🔥

 

 

Torstein Magnus Eriksen er ansatt som prosjektansvarlig innen fagutvikling. Torstein jobber med å lage innhold til bransjefestivaler, han programmerer og setter opp kurstilbud og teknikertreff. I tillegg har han fokus på rekruttering og mangfold i sceneteknisk bransje.

Hvorfor mener du at Kulturrom er en viktig ordning?
«Kulturrom er en viktig ordning i Norge fordi den treffer aktive og turnerende musikere på alle nivåer. Helt fra øvingslokale med støtteordninger til backline og PA og ut på veien der Kulturrom har flotte ordninger til oppgraderinger av spillesteder fra den lokale puben til de største scenen vi har her til lands.»

Nevn ett kulturarrangement du gleder deg til i sommer!
«Gleder meg veldig til Månefestivalen i Fredrikstad som er fra 28 til 30 juli. Lørdagen der har nærmest det jeg vil kalle en drømmelineup. Madrugada, Kvelertak, Erlend Ropstad og Trond Andreassen med Valentinerne leverer alle norsk rock på aller høyeste nivå og det er imponerende hva Månefestivalen har klart å stable på plass av artister til 2022 utgaven av festivalen. Jeg har vært på Månefestivalen flere ganger tidligere både som tilskuer og som artist med band som Norsk Råkk og Freedumb og syns at Månefestivalen er en av de fineste festivalene vi har her i Norge.»

 

Konstituert daglig leder

 

Daglig leder i Kulturrom, Karen Sofie Sørensen er i foreldrepermisjon frem til mars 2023. Fungerende daglig leder i denne perioden er Kjetil F. Wevling. Kjetil kan nås på kjetil@kulturrom.no eller 21 37 88 14