Ønsker dere utbetaling av tilskudd eller forskudd  før kontoret stenger i juli? Da er siste frist for innsendelse av rapport fredag 19. juni kl. 23.59.