Kulturrom skal sette nytt fordelingsutvalg for perioden 2024-2025 og nå kan du melde inn forslag til kandidater!

Fordelingsutvalget er et sentralt organ i ordningens forvaltning av tilskudd. Årlig behandler fordelingsutvalget flere hundre søknader som kommer inn til hovedsøknadsfristene i mars og september. Sakene som kommer til fordelingsutvalget er grundig behandlet av administrasjonens saksbehandlere som leverer en innstilling. I utvalget gjøres det en prioritering og fattes vedtak i hver enkelt sak.
Har du et forslag til kandidat for utvalget? Send en e-post med en kort beskrivelse av kandidaten til post@kulturrom.no innen 15. januar.

Utvalgets sammensetning

Fordelingsutvalgets medlemmer skal samlet ha en høy kompetanse og bred representasjon – satt sammen med hensyn til mangfold og geografi. Medlemmene skal ha en god oversikt over feltet og gjøre prioriteringer ut fra ordningens mandat og kulturfeltets behov.

Utvalget må ha en god forståelse av behovene til de ulike sjangrene og kulturfeltene, sette seg inn i lokale behov og gjøre upartiske vurderinger. Hele utvalget behandler den totale søknadsmengden, og bevilger tilskudd på i overkant av 50 millioner årlig.

Fordelingsutvalget er oppnevnt av styret og velges for to kalenderår. Vi ønsker nå forslag til nye medlemmer til utvalget som vil ha sitt første møte våren 2024. Utvalget honoreres for arbeidstid i møtet, samt forberedelse. Utvalget møtes normalt over to/tre arbeidsdager våren og to/tre arbeidsdager høsten.

Kulturroms fordelingsutvalg 2022-2023

Ingrid Bergene Fossaa (leder)
Ingrid har sin musikkutdanning fra Barratt Dues musikkinstitutt og Det Jyske musikkonservatorium i Århus. Hun har vært hornist i Luftforsvarets Musikkorps i Trondheim, og ved siden av sin jobb i korpset har hun vært en aktiv kammermusiker og frilanshornist i blant annet Trondheim Symfoniorkester og Trøndelag Teater. Jobber i dag som hornlærer, musikkpedagog og frilanser på Østlandet. Ingrid er bosatt på Hamar.

Eli Ulvestad
Eli er daglig leder i Sosialistisk Venstreparti og har tidligere vært ansatt som bl.a. generalsekretær i Noregs Ungdomslag. Hun er styreleder i Den Mangfaldige Scenen AS og Norsk senter for folkemusikk og folkedans. Har ellers hatt styreverv i bl.a. Frivillighet Norge, Dramas og Manifest tankesmie. Eli er bosatt i Oslo.

Nasra Ali Omar
Nasra er prosjektleder på Tvibit. Hun er også perkusjonist, og har samarbeidet med en rekke utøvere, musikere og artister innenfor et bredt spekter av kunstuttrykk både i Norge og resten av verden. Hun har tidligere jobbet som prosjektleder i Transcultural Arts Production (TRAP), som produsent for barn og unge i Festspillene i Nord-Norge, og som produsent i filmfestivalen TIFF. Nasra bor i Tromsø.

Ole Reidar Gudmestad
Ole Reidar er teknisk ansvarlig på TOU i Stavanger, et kultursenter på over 13000 kvm med tre scener for både musikk og scenekunst, øvingslokaler, atelier, utstillingslokaler, vinyl-trykkeri og mer. Han har utdanning innen elektronikk og trives best i grenselandet mellom kunst/kultur og teknologi. Spiller bass i bandet I Was a King og skrur lyd når tiden tillater det. Bosatt i Stavanger.

Andreas Voie Juliebø
Andreas har lang fartstid som turnérende musiker med artister som Inge Bremnes, Kristian Kristensen, samt som turnéleder for rockebandet BigBang. Ved siden av livet på veien har han hatt stillinger som produsent ved Kulturhuset i Oslo, daglig leder ved Studenthuset City Scene i Alta, daglig leder ved Kulturhuset Stabekk Kino og jobber nå som senior prosjektleder i Skagstindsgruppen. Andreas er fra Ålesund, men bosatt i Oslo.

Emil Husby
Emil er produsent ved Trykkeriet Scene i Trondheim, og arbeider til daglig med arrangering av teater, konserter, og mye annet. Ved siden av dette er han produsent for Trondheim Fringe Festival, styremedlem i Norsk Amatørteaterforbund og nordisk representant for The International Theatresports Institute, i tillegg til at han tidvis arbeider utøvende som skuespiller. Emil er bosatt i Trondheim.

 

Varamedlemmer:

Anne Mette Sætra (vara)
Opprinnelig litteraturviter, men mangeårig produsent og tilrettelegger i kulturfeltet. Er i dag rådgiver i Troms og Finnmark fylkeskommune med festivaler, kulturinstitusjonene og det frivillige kulturfeltet blant arbeidsområdene. Er i tillegg koordinator for Rom for kultur, en målretta satsing for utvikling av gode og funksjonelle arenaer tilpassa kulturfeltet. Anne Mette er bosatt i Tromsø.

Petter Waldemar Nohr Unstad (vara)
Petter er leder for Kulturkollektiv Bodø og musiker. Han er bosatt i Bodø.

Marita Kristensen (vara)
Marita er frilans lydtekniker og teknisk ansvarlig ved City Scene i Alta. Hun har en bachelor i lyd fra LIPA (Liverpool Institute for Performing Arts) og har jobbet på både små og store festivalscener i nord-troms og Finnmark i tillegg til konserter og eventer siden da. Marita bor i Alta.