Folken og Kulturrom arrangerer høsten 2023 «Unge Knottepøbler» – et intensivt kurs for unge voksne fra 18 til 25 år som ønsker seg en inngangsport til lydteknikerbransjen.

Kurset holdes fra desember 2023 til mars 2024. Målet er å gi unge teknikere den fag- og bransjekompetansen som kreves for å kunne jobbe som tekniker på kulturarrangementer.

Utover dette vil kursdeltakerne få en innføring i hvordan man driver eget firma, hvordan musikk- og lydbransjen fungerer, hva som forventes av deg som tekniker, samt praksis/hospitering på forskjellige scener i området.

Søknadsfrist 30 oktober, kursstart forventet 04. desember.

Forkunnskap er ikke nødvendig, men en fordel.

Skriv en kort søknad med info om deg selv og din eventuelle erfaring, send til teknisk@folken.no innen 30. oktober.

 

Mer info om kurset kommer her.