Kulturrom var på plass på åpningen av Tanken i Sandvika og er omtalt i den nye utgaven av Tanken magasin. Vi gratulerer med fantastisk fine lokaler og følger spent med på fortsettelsen!

 

I saken kommer det fram at tilskuddet fra Kulturrom på 4,25 MNOK var en viktig brekkstang for at kommunen også skulle bli med på satsingen. Under følger et utdrag fra saken i magasinet der vi også får definert hva et som ligger i begrepet «musikkproduksjonsrom».

 

Fra Tanken magasin: Kulturrom: Behov i endring

Bevilgningen fra Kulturrom på 4,25 millioner kroner var ikke bare avgjørende for å få kommunen med på en solid investering i den nye musikkinkubatoren på Tanken. En tidsriktig forståelse av hvordan musikk skapes, produseres og øves på ble også for alvor etablert med nyordet “musikkproduksjonsrom”.

Tekst: Leif Haaland
Foto: Tomas Pettersen

ÅRETS NYORD: PRODUKSJONSROM

Kulturrom gir ikke tilskudd til bygging av rene studioer eller innkjøp av high-end studioutstyr, men til etablering av rom og øvingsutstyr i lokaler som skal komme flere til gode. Og spørsmålet om hva slags lokaler dette er, har endret seg sammen med hvordan øving og arbeid med musikk har endret seg. Øving og innspilling flyter over i hverandre, mange bruker innspilte tracks i stor grad, og øvingene kan like gjerne skje gjennom lydkort og headset som i et klassisk bandoppsett. Måtte Kulturrom endre på vedtektene for å kunne gi tilskudd til Tanken?

Ketil: – Nei, vi måtte ikke det. Det handlet om en bevisstgjøring for oss selv egentlig: Hva er et øvingsrom? Vi var allerede klar over at det tradisjonelle øvingsrommet har utviklet seg til også å inneholde produksjon. Hva er øving på et instrument og hva er øving på et musikalsk uttrykk?

Karen Sofie: – Vårt mandat er at tilskuddet skal komme et fellesskap til gode. Og med en gang du bygger et kollektiv av produksjonsrom der du skaper et miljø rundt, og det ikke er den enkelte studioprodusent som søker om å bygge et studio til seg selv, da er du innenfor vårt mandat.

Ketil presiserer at det er en del rene studiorom som ikke er med i bevilgningen fra dem. Men det er ikke få musikere og artister i dag som både øver og spiller inn musikken sin på øvingsrommet. Man kan lure på hva som er forskjellen på et studio og øvingsrom i 2024. Og her kan det virke som Kulturrom henger med i tiden?

Ketil: – Vi prøver! Det startet egentlig med spørsmålet: Hvilke typer øvingsutstyr kan vi gi tilskudd til? Det tradisjonelle øvingsrommet bestod av det klassiske rockeband-oppsettet, ikke sant? Men det er jo lenge siden folk begynte å bruke annen type utstyr for å uttrykke seg innenfor musikk. Vi snakker DJ´s, datamaskiner, samples …

I prosessen rundt Tankens søknad om tilskudd fra Kulturrom, har man brukt en beskrivelse av denne nye hybriden, “musikkproduksjonsrom”, som nå er blitt definerende for hele feltet. Dette bekrefter Karen Sofie, som kommer med flere eksempler på hvordan denne forståelsen speiler dagens virkelighet.

Karen Sofie: – Hiphop-studio på ungdomsklubber har for eksempel fått tilskudd til innspillingsutstyr, for det er en del av øvingen. Det er ikke rene skiller mellom hva som er et studio og hva som er et øvingsrom. Det handler både om hvilke uttrykk man jobber med og hvor tilgjengelig teknologien har blitt. Da kan ikke vi ha avgrensninger som sier: Dette er et studio og dette er et øvingsrom. For vår del handler det om at rommet ofte er i bruk av mange, over en lang tidshorisont.

FAKTABOKS OM KULTURROM

Kulturrom er tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler. Ordningen fordeler årlig over 50 MNOK i tilskudd til scener og øvingsrom til musikk, teater og dans over hele landet.

Tanken i Sandvika har mottatt 4,25 MNOK fra ordningen (i 2020 og 2021) til etablering av 17 nye musikkproduksjonsrom som nå står klare. I 2018 tildelte Kulturrom også 2 MNOK til etablering av åtte øvingsrom på Tanken som driftes av Øveriet Sandvika.

HVA ER MUSIKKPRODUKSJONSROM? – Definisjon fra Tanken i Sandvika

Et av utviklingstrekkene i musikkbransjen er at det ikke lenger er tydelige skiller mellom øvingsrom, studioer og ulike typer innspillings- og lytterom. Litt forenklet kan man si at øvingsrommet er et lyddempet rom for å skjerme forsterket lyd, mens studioet er et akustisk tilrettelagt rom, med en «sweet spot» for en lytter, og gjerne koblet opp med et innspillingsrom, eller en vokalbås, som har øvingsromkvaliteter. I dag er det stor etterspørsel etter musikkproduksjonsrom som er en hybrid av disse. Øving og innspilling flyter over i hverandre, mange bruker innspilte tracks både i øving og produksjon, og øvingene skjer gjerne gjennom lydkort og headset.

Artistene er avhengige av det samme tekniske utstyret under en øving som ved en innspilling, og derfor betrakter Tanken musikkproduksjonsrommene som de nye øvingsrommene.