Hopp til innholdet

Notis

Alle får svar på søknaden 13. juni

18. mai 2022

Etter at dere har levert en søknad til Kulturrom, skal den gjennom en grundig behandling og tøff prioritering i fordelingsutvalget. Alle som søkte innen fristen 1. mars får svar på søknaden 13. juni.

Rekordmange søknader

Denne runden var det rekordmange søknader til ordningen noe som gjør prioriteringen ekstra vanskelig. Det bevilges ca 20 MNOK i første tildelingsrunde.

 

Slik behandles søknader til Kulturrom:

  • Søknaden behandles først av administrasjonen, som sjekker om søker har levert tilstrekkelig dokumentasjon.
  • Administrasjonen leverer sin innstilling til fordelingsutvalget som er oppnevnt av Kulturroms styre.
  • Fordelingsutvalget prioriterer og fatter vedtak i hver enkelt sak. Kulturrom vil under behandlingen av større søknader innhente faglig vurdering fra en ekstern fagperson.
  • Tilskuddsbeløp beregnes ut ifra søknadsbegrunnelse med innsendt budsjett og kan bli justert opp eller ned i forhold til søknadsbudsjett.
  • All korrespondanse knyttet til en innsendt søknad skjer i søknadsportalen, inkludert utsendelse av vedtak.