Ved andre søknadsfrist 1. september, fikk Kulturrom inn 250 søknader og tilskudd.