Hopp til innholdet

Det ville blitt for omfattende å forklare i detalj hvordan patching foregår for hver enkel mikser.

Men det er fire ting som er viktig å merke seg:

– Har lampa strøm?
– Har du patchet til rett univers?
– Har lampe lik adresse som du har i patchen?
– Har lampe lik mode som du har valgt i patchen?

Hvis du kan svare ja på alle disse så bør du ha liv i lampa.

På veldig mange lamper vil et lite lys blinke om de ikke har signal.

Det er ikke så viktig i hvilken rekkefølge du adresserer lampene, såfremt de har sin egen unike adresse, men for ryddighetens skyld så er det greit å ha et system.

Om ønskelig kan to lamper ha samme adresse, men da vil de oppføre seg helt likt og du har ikke individuell kontroll på de.

Hvis du jobber på en scene med mange besøkende produksjoner bør du ha ryddig patch tegning og holde lampene i en standard mode som er gjør det enkelt å swoppe og clone i gjestende teknikers showfil.

Når du har patchet inn ønskelige antall lamper går du ut av patchen. I fixture view vil du finne lampene du har patchet. Det er lurt å lagre disse som separate grupper. Velg lampene dine, trykk «store» og hvor du ønsker å lagre lampene. Nå kan du velge lampene rett fra Group-poolen din.

Velg lampegruppe, aktiver ønsket parameter, f.eks dimmer. Skru det til 100%. Trykk «Store» og trykk hvilken fader du ønsker å lagre dette på.

Du har nå lagret dimmer på valgt lampegruppe til en fader, også kalt Submaster.

Hver Submaster på en lysmikser kan ha en «scene» lagret, så det trenger ikke kun være dimmer på den. Man kan f.eks lagre front/sidelys på en fader 1, og «scene 1» på fader 2 og «scene 2» på fader 3.