Hopp til innholdet

Hva består en mikser av?

– KANALER/ INPUT/ INNGANGER:
Alle mikrofoner og DI-bokser plugges inn på hver sin kanal.
Hver kanalstripe har ulike parametre for å prosessere lyden for akkurat den kanalen.

– UTGANGER:
Høyttalerne plugges i utgangene på en mikser.

– AUX (sends):
Hver inputkanal kan sendes til en utgang eller en effekt via aux.

GAIN

Gain kan man se på som hovedvolumet for kanalen. Justering av gain endrer volum på kanalen over hele mikseren, drar man opp gain drar man opp lyden både i PA, inn til effekter og i monitor.

FADER

Fader justerer lydnivå etter gainen er satt. Den justerer kun lyden ut i PA og ikke til monitor.

Når fader står på 0 kalles dette ofte unity gain. Det er best å ha faderen rundt 0 da endringene man gjør rundt 0 er mindre hørbare enn de er når faderen er lengre nede. Dette på grunn av hvordan dBskalaen er bygd opp og det er mye lettere å gjøre finjusteringer på lyden når faderen er rundt 0. Om man har faderen helt nede kan man ende opp med å dra opp lyden mer enn man ønsker når man skal skru opp.

På de fleste miksere må man trykke inn en knapp som sender kanalen til master eller til en gruppe. Disse befinner seg ofte ved siden av faderen. Dersom du ikke får lyd når du drar opp faderen kan det være fordi du ikke har sendt kanalen til master.

48v (fantomspenning)

Vi kaller det fantom-mating når vi trykker inn denne. Den gir strøm til utstyr som trenger det, i hovedsak til kondensatormikrofoner og aktive DI-bokser. Denne må ikke trykkes inn på kanaler som ikke trenger det, da noe utstyr kan ta skade av det. Om du skal koble en mobil, data eller lydkort til mikseren og du kun har mulighet til å velge at 48v skal være på alle kanalene kan du koble disse via en DI-boks, da er det ikke noe problem at de får fantommating.

HPF/ LOW CUT

HPF står for high-pass filter og betyr at man lar høye frekvenser passere, den kutter lyden i bånn. Et annet ord for dett er også low cut.

EQ

EQ lar deg kutte eller booste ulike frekvenser. Den er ofte delt inn i bass, mid og diskant og det er ofte bedre å kutte frekvenser enn å booste (les mer om EQ i avsnittet om lydsjekk).

PAN

PAN velger hvilken side av PA input skal være i. Har man to linjer som er stereo, for eksempel keyboard eller effekter, er det lurt å panne Keyboard left til left og keyboard right til right. Bortsett fra dette er det best å la denne stå på midten da man sjelden har god effekt av panning i livesituasjoner. Dette er fordi publikum sjeldent står plassert sånn at de hører begge høyttalerne. Om du panner noe slik at det bare ligger på venstre side vil de som står ved høyre høyttaler ikke høre det i det hele tatt.

AUX

PRE (PRE FADER)

Dette brukes når man skal sende inputs til monitor. Pre betyr at man sender lyden før fader. Dette er lurt fordi man ønsker at lyden i monitor skal være den samme selv om man justerer faderen i PA.

Eksempel

  • Man har hatt lydsjekk og sørget for at lydnivåene er bra både på scenen og i PA. Så starter konserten og med publikum i rommet. Disse absorberer mye av lyden og man får lyst å dra opp faderen. Om man ikke har satt auxen i pre vil man da også dra opp lyden i monitor og man kan få problemer med feedback.
  • Det samme gjelder dersom man drar ned faderen når aux står i pre. Om man syntes noe er for høyt og drar ned fader vil artist miste lyden de hadde satt på lydsjekk.
    • Merk. Lyden vil derfor fortsatt være i monitor selv om man drar ned fader. Dermed er det bedre å bruke MUTE-knappen om man vil skru av all lyden fra den kanalstripen.

POST (POST FADER)

Dette brukes når man sender inputs til effekter eller delayhøyttalere. Post betyr at man sender lyden etter fader og er lurt fordi man vil at effekten skal følge nivået til kanalen selv om man drar opp eller ned fader.

Eksempel

  • Dersom man setter aux i pre og bruker den til en effekt vil effekten man har sendt til inngangen fortsatt vært på om man skrur ned fader.
  • Om man drar opp fader og auxen står i pre vil ikke balansen mellom direktelyd og effekt bli riktig fordi man bare drar opp direktelyden, mens om den står i post vil effekten følge.

EFFEKT RETURN

Hit kommer all lyden du har valgt å sende til effekt fra en aux. Denne må sendes til master på samme måte som kanalene.

MASTER FADER

Master fader bestemmer hvor høy lyden av hele miksen er i PA.
Denne ligger ofte på 0, men i motseting til kanalstripene er ikke det nødvendig. Mikserne er laget sånn at det er bedre å dra ned masterfader enn å gaine lavt på kanalene. Dersom man gainer lavt på kanalene for å kunne ha master fader i 0 drar man opp mikserens egenstøy i PA. Om man drar ned master fader etter å ha gainet optimalt og det likevel støyer eller suser i PA kan man forsøke med å skru ned gain på høyttaler eller forsterker.

GAINSTRUKTUR

Ulike instrumenter trenger ulik gain for å ha optimalt lydnivå inn i mikseren. Optimal gain er når lyden er så høy som mulig uten at det er sjanse for at den vrenger. På noen miksere har man led-lys som viser hvor høyt man har gainet lyden, mens andre bare har en clip-indikator (ofte et lite rødt lys som blinker ved kanalstripa når kanalen vrenger). En bra metode for å finne riktig gain på kanalen er å sette faderen i 0, dra deretter opp gain-knotten til clipindikatoren lyser rødt og dra den litt ned igjen sånn at du har litt headroom i tilfelle lydkilden blir sterkere.

Eksempel på flere parametere på en mikser