Hopp til innholdet

Hvor bør man plassere høyttalerne (PA)?

Det er to hovedpunkter å ta hensyn til når man skal plassere PA
– hvordan få god dekning av lyden og unngå feedback.

DEKNING

Målet med plassering av PA er at man får mest mulig lik lyd over hele publikumsområdet. Man ser ofte én høyttaler plassert på hver side av scenen, nettopp fordi det vil gi lik lyd til begge sider av rommet. Vi kaller disse Venstre og Høyre høyttaler (Left og Right) sett fra publikums perspektiv, på miksere heter disse ofte Main Left og Main Right.

Nøyaktig plassering vil ofte være avhengig av fysiske hindringer i et rom,
som søyler, gjerder og lignende, men prøv alltid å ta hensyn til at høyttalerne skal spille likt til alle i publikumsområdet.

PA betyr public adress og er navnet på hele lydanlegget inkludert mikser og mikrofoner, men brukes ofte bare om hovedhøyttalerne.

Ulike løsninger for bred dekning

Veldig bred scene

Det kan være vanskelig å få nok lyd i midten av rommet når hovedhøyttalerne står veldig langt fra hverandre. En løsning kan være å bruke en eller flere ekstra høyttalere som plasseres på gulvet i midten foran på scenen (slike ekstra høyttalere i front kalles frontfill).

Dersom man har sittende publikum kan man også lage en fysisk midtgang for å unngå̊ at publikum setter seg der det er lite PA-dekning. Det kan også̊ være en løsning å vinkle høyttalerne inn mot midten, men pass da på at de ikke spiller inn på scenen.

Veldig dypt rom

Det er alltid lurt å sette høyttalerne så høyt som mulig på stativet, så slipper man at publikum på første rad blokkerer lyden. Man vil da også få jevnere spredning bakover i lokalet fordi dette vil gi litt lengre avstand fra høyttaler til publikum på de første radene.

Om man likevel mister mye av dekningen bak i lokalet kan det være en løsning å legge til to høyttalere som står plassert lengre bak i lokalet (slike høyttalere kalles delayhøyttalere). Da slipper man å stille lyden høyere enn man ønsker for at alle skal høre.

Typisk oppsett med frontfill og delayhøyttalere

Sett opp systemet fra venstre til høyre sett fra publikums perspektiv. Dette er en standard de fleste i lydbransjen følger. Når man legger opp monitorer bør monitor 1 da være på venstre side sett fra publikums perspektiv.

UNNGÅ FEEDBACK

Det viktigste for å unngå feedback er å ha høyttalerne plassert slik at de ikke spiller inn i mikrofonene på scenen, man plasserer som regel PA foran musikerne for å unngå nettopp dette.

Hva er feedback?

Alle som holder på med forsterking av lyd har én hovedfiende, nemlig feedback. Det kan enten låte som en basslyd som bygger seg sakte opp til en massiv høy buldring, eller en høyfrekvent hyling. For å forstå feedback er det lurt å bite seg merke i at feedbacken bygger seg opp i nivå, dette er fordi det er lyd som går i loop.

Det som skjer
Lyden som mikrofonen forsterker kommer ut av PA og inn i mikrofonen igjen. Når denne rundgangen først er i gang er det vanskelig å stoppe den uten å dra lydnivå̊ ned.

Plassering av monitorer på scenen påvirker feedback

Den viktigste funksjonen til en monitor er at musikerne skal høre seg selv godt. Likevel er det få musikere som bruker tid på å plassere monitoren sånn at den låter best mulig der de sitter eller står. Selv om lydtekniker eller riggere har satt klar monitorene på scenen er det ofte mye ekstra lyd å hente om man flytter litt rundt på monitoren for å finne ut hvor den sprer best.

Monitorer er ofte kilde til feedback nettopp fordi de spiller lyd mot mikrofonene. Dersom musikeren har plassert monitoren optimalt vil man behøve mindre lyd i monitor og sjansen for feedback blir lavere.

Tips for å unngå feedback i monitor

  • Plasser monitor sånn at musiker hører mest mulig.
  • Bruk retningsstyrte mikrofoner (les mer om dette under mikrofoner og plassering). Vend mikrofon så mye som mulig unna høyttaleren.
  • Hold lydnivåene på scenen nede. Dersom backline spiller høyt må man skru vokalen i monitor høyere og sjansen for feedback øker.
  • Ha lydkilden så nære mikrofonen som mulig. Da slipper man å gaine (skru opp) mikrofonen unødvendig høyt. Dette gjelder særlig for vokalister, jo bedre mikrofonteknikk, jo mindre sjanse for feedback. Hold alltid mikrofonen så nært munnen som mulig (iallfall ikke pek den mot monitoren).
  • Dersom feedback skyldes mye refleksjoner (gjenklang) i rommet kan man prøve plassere dempende materialer der man mistenker refleksjonene kommer fra.
    • Eksempel: Dersom man har en bakvegg i betong er det stor sjanse for at trommesettet vil reflektere inn i bakvegg og tilbake inn i både trommemikrofoner og sangmikrofoner. Det optimale da er å få hengt opp molton som er laga for å absorbere lyd, men ulike tekstiler vil også hjelpe på. For eksempel kan det å sette en madrass bak trommesettet være til stor hjelp, men også tepper og lignende vil hjelpe på.
  • Bruk Eq for å ta vekk akurat den frekvensen som skaper feedback/feeder (les mer om dette under lydsjekk).