Hopp til innholdet

Hva bør jeg gjøre for å vite at jeg har oversikt over hva jeg trenger av utstyr?

Når man skal bestille en mikser til en jobb bør man på forhånd vite hvor mange innganger og utganger man trenger. Da kan det være lurt å lage en inputliste.

INPUTLISTE

Input er en linje inn på en kanal på mikseren. En inputliste er en liste over hvilke instrumenter som skal på hvilken kanal på mikseren.

Inputlista begrenses av antall kanaler på mikseren. Har man en 12-kanals mikser kan man ha maks 12 input. Å lage en inputliste og følge den nøye er viktig for å kunne gjøre klar mikseren på forhånd.

Eksempel
Man har bestemt at input 6 er til akustisk gitar. Da kan man på forhånd sette på 48v, kutte lyden i bunn og topp og sende litt av lyden inn i klangauxen dersom man ønsker klang på gitaren.

Man slipper også bruke unødvendig tid på å sjekke hvor lyden fra de ulike mikrofonene kommer inn på mikseren. Selv om man har bare 4 inputs er det greit at man har en plan, da kan en person gjøre klar mikseren, mens en annen plugger i linjene på scenen.

Merk. Dette er også viktig for å unngå sende 48v til linjer som ikke skal ha det. Om man plugger mobilen via minijack – XLR rett inn i mikseren og det står 48v påskrudd kan man ødelegge mobilen fordi den får inn strøm den ikke skal ha.

Inputlisten er også nyttig for å vite hvor mange mikrofoner og DI-bokser man trenger. Selv om man ikke vet nøyaktig hvor mange instrumenter som skal mikkes opp kan man allikevel lage en generell inputliste, med de instrumentene man vet og heller legge inn noen ekstra inputs.

Eksempel
En problemstilling man ofte møter når man skal lage inputliste er at man ikke har nok inputs/ innganger til alle instrumentene. Da må man prioritere hvilke instrumenter det er viktigst å få forsterket via mikrofon eller DI. Denne prioriteringen kan være noe vanskelig og det er lurt å huske at mange instrumenter høres godt fra backline uten å bli forsterket.

Det er ofte viktigere å forsterke el-piano og vokaler enn skarptromme og el-gitar, nettopp fordi de sistnevnte er mye høyere på scenen i utgangspunktet. En annen ting å ta høyde for når man velger hva som skal bli forsterka er hvilken sjanger musikk som skal fremføres. Om man skal forsterke et rockeband er det viktig at basstrommer er forsterket, mens det ikke blir like nødvendig i et jazzband.

Det har utviklet seg en standard for hvilke input man putter ulike instrumenter på. Inputlistene du finner nedenfor er typisk for hvordan bransjen gjør det, men man kan flytte om på dette for å gjøre det enklest mulig for seg selv om man trenger. Det er ofte grunn til å flytte på linjene om plassering av instrumentene ikke samsvarer med et standard bandoppsett. Det eneste man bør sørge for er at for eksempel trommelinjene havner etter hverandre slik at man kan plugge alle linjene i samme sceneutlegg/multiboks.

Man bør i tillegg til linjene på scenen ha tre innganger tilgjengelig ved mikseposisjon. Disse tre linjene består av talkback og left/right til musikk.
Talkback mikrofon er mikrofonen den som styrer mikseren bruker for å teste anlegget og for å kommunisere med personene på scenen.

Musikk L/R kan brukes til å teste anlegget og til innslippsmusikk før konserten begynner.

Eksempel på inputliste

Eksempel på inputliste for rock

Når man har inputlista på plass vet man hvor mange mikrofoner, DI-bokser og stativer man trenger totalt. Man vet også hvor mange innganger man trenger på mikseren. I tillegg bør man ha en oversikt over hvor mange utganger man trenger. Denne listen er ofte kortere enn inputlisten:

Eksempel på liste over utganger

1 Monitor 1
2 Monitor 2
3 Monitor 3
4 Monitor 4
5 Main L
6 Main R

Når man har inputlistaen klar kan man føre inn navn på kanalene på mikseren. På analoge miksere må man bruke hvit teip og tusj for å skrive på navnene. Det er ofte ikke plass til hele navnet på kanalstripa, så man må lage seg noen forkortelser eller tegn for å skjønne hvilke instrumenter som kommer på hvilken kanal.

Eksempel på mikser med merking av inputkanaler

Nedlastbar mal – inputliste

Digitalmikser

Mange konsertsteder har gått til innkjøp av digitalmikser og får ofte noen med kjennskap til mikseren til å lage et enkelt brukeroppsett. Selv om du da har en mal å ta utgangspunkt i kan det være fint å sette seg mer inn i fordelene og utfordringene med digitalmiksere. 

Fordi det er så mange ulike miksere på markedet kan det virke håpløst å skulle lære seg alle, men når du først har lært deg hvordan én funker, blir det mye mer intuitivt å lære seg flere.

De fleste mikserne vi finner rundt omkring på konsertsteder i Norge har gode løsninger for å programmere mikseren før konsertdagen, ved hjelp av offline editors (Link til offline editors under begreper).
Programmene kan du laste ned ved å gå på nettsida til mikserleverandøren. Når du har laga deg ei showfil (Link til showfil under begreper) på datamaskinen kan du lagre den på en minnepinne som du senere plugger i mikseren og får lasta inn der.

Fordelen med å pre-programmere ei showfil er at du sparer masse tid på selve konsertdagen. I tillegg kan en offline editor være veldig nyttig om du ønsker å lære deg en ny mikser.

Det som kan være lurt før du laster inn en ny showfil er å se på routingen på en gammel showfil og notere seg hvor utgangene er patchet. Hvor havner monitorene og hvor er PA patchet?
Dette kan du patche om i din fil når du har åpna den, sånn at miksen din havner på riktig utgang.

HER ER NOEN TIPS VED BRUK AV DIGITALMIKSER:

PATCHING:
Er inn og ut-patchinga riktig? Er effektpatchinga riktig?
(Link til patching/ routing under begreper)

ER ALT SKRUDD PÅ?:
På noen miksere må man skru på (On/Off) de ulike funksjonene for at de skal være aktive.
F.eks: Eq, compressor, Input til master, effekt retur til master, aux sends.

GRUPPERING:
Det kan være lurt å samle ulike input i en gruppe eller i en DCA/VCA.
Den viktigste grunnen til å samle inputs i en gruppe eller DCA/VCA er at du kan justere volum på flere input samtidig. 
Trommer kan f.eks være i én, bass i én og kor i én osv.
Forskjellen på DCA/VCA og gruppe er at DCA/VCA kun lar deg justere volum, mens en gruppe har flere funksjoner.
Ved å samle input i en gruppe kan du gjøre prosessering på helheten av de inputene du samler i gruppa. 
Du kan f.eks legge på Eq og compressor på hele trommegruppa.
Det kan være lurt å bruke både grupper og DCA/VCA fordi DCA/VCA egner seg bedre til volumjustering. Ved å endre volum på en gruppe endrer du ikke volum på mengden effekt sendt fra inputen. Dette betyr at effekten blir hengende igjen i PA selv om du drar ned gruppa. Når du drar ned volum på en DCA/VCA følger mengden effekt sånn at dry/wet -(Linke til dry /wet under begreper) forholdet blir likt.

Det er lurt å legge effekter som delay og reverb i en DCA/VCA for effektiv justering underveis i konserten.

OBS: Selv om DCA-ene muter kanalene i PA når du muter den er det ikke alltid de muter kanalene i monitor.
Dersom f. eks musiker ønsker å dra ut jack-kabelen på kassegitaren og spør om du har muta den vil den fortsatt være åpen i monitor selv om du muter DCA’en. Det betyr at det vil komme et smell i monitor når kabelen dras ut, såklart avhengig av hvor høyt musiker har kassegitaren i monitor, men allikevel en utrygghet for musiker.

Om DCA muter i monitor varierer fra mikser til mikser går enkelt an å sjekke ved å sende lyd til en monitor, legge den i en DCA og sjekk om den mutes i monitor når du muter DCAen.

ROUTING OG PATCHING

Routing og patching er begreper som brukes mye om hverandre for å beskrive hvor vi henter innganger og utganger.

Softpatch vs Hardpatch: Softpatch er når du patcher om I mikseren, Hardpatch er den fysiske patchinga.
Patchefelt/Patchepanel: Et panel der man kan kobler både innganger og utganger.

Det enkleste hadde vært om all patching var 1:1. Da hadde det du plugga inn I kanal 1 på scena havna på kanal 1 på mikseren.

EKSEMPEL PÅ 1:1-PATCH:
Det ryddigste er å holde patchingen i mikseren 1:1 sånn at det du plugger i inngang 1 på scena kommer på kanal 1 på mikseren.
Det er allikevel store fordeler ved å kunne flytte på ting.

EKSEMPEL PÅ SOFTPATCH:
Inngang 3 på patchepanelet på scenen er ødelagt. Du ønsker allikevel å få inn inngang 3 på input 3 på mikseren. Da kan du velge en ledig inngang bakerst på patchepanelet, f.eks 24 og patche den inn på input 3.

Begrepsordbok