Hopp til innholdet

AUX (send)

Navnet på den volumkontrollen som sender lyd fra en inputstripe til en monitorutgang eller inn i en effekt. Ofte en gainknott på kanalstripa.
Post fader aux: Brukes til effekter og delayhøyttalere.
Pre fader aux: Brukes til monitorer. 

Delayhøyttaler

Kan være samme høyttalerkasse som man bruker til PA eller en annen type.
Delayhøyttalere har flere utfordringer enn frontfill: Lyden fra delayhøyttaleren kommer før hovedhøyttalerne til publikum som står foran delayhøyttaleren. Lyden fra hovedhøyttaleren vil derfor komme forsinket til lytteren, og om avstanden er lang nok mellom høyttalerne kan det oppleves som ekko. Det beste trikset for å unngå denne forsinkelsen er derfor å legge på en delay på delayhøyttalerne.

Uten mulighet for å legge på delay:
Om man ikke har mulighet for å legge på delay kan man uansett ha nytte av å bruke delayhøyttalere. Som med frontfill er det viktig å kutte i bassen på kassen og at den ikke er for høy i nivå i forhold til hoved-PA. For å sjekke nivåer på delayhøyttalerne og finne ut om det er mye forsinkelse er det lurt å sette på en sang med mye rytmer, da dette er enklere å høre om er forsinket. Dersom man opplever at lyden får et veldig ekko kan det være nødvendig å droppe delayhøyttaleren og heller skru opp hovedhøyttalerne.

Mulighet for delay

EQ (Equalizer)

Justerer lydnivå på ulike frekvenser, ofte justerer man et helt frekvensband når man justerer Eq (For eksempel bass, mid eller high). Når man drar opp lyd kaller man det å booste. I konsertlyd er det ofte bedre å kutte lyd enn å booste fordi det da er lettere å unngå feedback. Ved å kutte lyd man ikke trenger fra enkelte instrumenter vil man få bedre plass i frekvensområdet til de instrumentene som trenger det.

For eksempel er det lurt å kutte lav mellomtone i trommene sånn at det blir bedre plass til gitarene. Ofte kuttes både basstromme og tammer rundt 400 Hz, dette vil gjøre at gitarene høres bedre. 

Frekvens

Om man har en digitalmikser med delay på utgangene.
– Om man har nok utganger på mikseren. (Ekstra etter man har koblet Left, Right og monitorer). Dersom man har dette tilgjengelig kan man måle avstand fra delayhøyttaler til hovedhøyttaler og legge inn dette på utgangen til delayhøyttalerne på mikseren.
Om mikseren har delay i millisekund og ikke meter, beregner vi 3ms per meter.
Da vil f.eks en distanse på 20 meter gi 60 ms delay. 

Navnet vi bruker for å beskrive en tone. Måles i Hertz. Mennesket kan høre mellom 20Hz og 20 000 Hz, lyd består ofte av mange frekvenser. 

Frekvensband

Ulike frekvenser hører til ulike frekvensband. Det er ulikt hvor nøyaktig man deler disse inn, men typisk kan inndelingen se slik ut: 
Sub: 20Hz-65Hz
Bass: 65Hz – 200 Hz
Lav Mellomtone: 200Hz – 500 Hz
Høy mellomtone: 500 Hz – 4000Hz
Diskant: 4000Hz – 20000Hz

Frontfill

Kan være samme høyttalerkasse som man bruker til PA eller en annen type. Dersom man bruker samme type høyttaler som PA kan den linkes fra hovedhøyttaler til frontfillkasse ved å trekke en XLR mellom. Da kommer samme lyden som går inn i hovedhøyttaler inn i frontfillkassen. Det er lurt å kutte bassen på frontfillkassen og skru den lavere enn hovedhøyttaler. Den beste måten å finne god balanse mellom hovedhøyttalere og frontfill er å bevege seg foran kassene mens man hører på musikk. Hovedoppgaven til en frontfill er å gi bedre taletydeligheten i midten foran scenen og bør derfor ikke høres før man er i midten. 

Linjesjekk

En gjennomgang av utstyret for å sjekke at alt er koblet riktig. 

Mikrofonkarakteristikk

Hvordan en mikrofon plukker opp lyden. De mest vanlige karakteristikkene er:
NYRE: Plukker opp lyd foran og på sidene.
SUPERNYRE: Plukker opp lyd foran, bak og litt på sidene.
OMNI: Plukker opp lyd rundt hele mikrofonen.
8-talls: Plukker opp lyden like mye foran som bak. Plukker ikke opp på sidene.

Overhøring

Hvor mye en mikrofon plukker opp rommet rundt instrumentet. Kalles også lekkasje. 

PA

Lydanlegg med høyttalere, mikser og mikrofoner, men ofte brukt om publikumshøyttalerne. 

Tune PA og monitorer

Et begrep som beskriver hvordan vi putter Eq på høyttalerne for at det skal låte bra og ha minst mulig feedback.