Hopp til innholdet

«Musikk & Akustikk» Konferanse

14. mai 2024
9:30 am

Dato Tirsdag 14. mai 09.30-16.00 (+ konsert kl 18:30 les mer her)
Sted Kulturverket Flammen, Nittedal
Påmelding HER
Pris Kr 1.100,- inkl lunsj og konsert. Uten konsert kr 1.000,-.

Konferansen «Musikk & Akustikk» skal sette søkelyset på egnede lokaler til musikk, gjennom foredrag og innledninger fra forskjellig hold. Temaer som blir tatt opp er planlegging av egnede lokaler som skal brukes til musikk, skolen som kulturlokale, hva er et godt øvings- eller konsertlokale, relevante standarder for bygg og for akustikk, musikernes opplevelse av akustikk i øve- og konsertrom, erfaringer og case fra arbeid med kulturlokaler mm.

Kulturrom har innlegg om Akustisk utbedring av lokaler til musikkformål – erfaringer.

 

Konferansen er landsomfattende og er tenkt som en kombinasjon av kunnskapspåfyll, inspirasjon og opplevelse og har 4 hovedmålgrupper

  • kommunale kulturarbeidere og planleggere
  • fylkeskommunale spillemiddelforvaltere
  • musikkmiljøene, musikere, dirigenter organisasjoner
  • akustikere og byggebransjen

 

Innlederne er personer med bred erfaring fra planlegging og bygging av lokaler og skoler, musikere, akustiker / akustisk rådgiver, tilskuddsyter m.fl.

PROGRAM

 

Velkommen, åpning (Akershus fylkeskommune, Akershus musikkråd)

Musikkinnslag 1

Betydningen av egnede musikklokale for dirigent og musikere
Bjørn Sagstad, Kunstnerisk leder i Forsvarets musikk og velrenommert dirigent

Offisielle standarder for musikklokaler – NS-ISO 23591 og NS 8178
Jon G. Olsen, Akershus musikkråd. Prosjektleder for utvikling av standardene

Å komme godt i gang – om planlegging og prosjektering av lokaler til musikkformål
Trond Eklund Johansen, Rådgiver Kulturbygg COWI AS

Det gode øverommet
Ingrid Hanken, sanger i Nordic Voices og kjent kordirigent

Veileder: Skolen som kulturarena
Bjørn Boge, prosjektleder Viken Fylkeskommunes veileder: Skolen som kulturarena

Romforsterkning – hvordan kan lyden bli passe sterk?
Jens Holger Rindel, akustiker Multiconsult

Lunsj

Musikkinnslag 2

Slik gjør vi det i Vestland fylkeskommune
Jon Askeland, Fylkesordfører Vestland Fylkeskommune

Godt praktisk eksempel, utbedring av Lalm samfunnshus
Jo Ivar Kleiven, leder Lalm Musikkforening og Rune B Isaksen, Lalm samfunnshus

Musikkinnslag 3

Akustisk utbedring av lokaler til musikkformål – erfaringer
Kulturrom

Desentralisert ordning for kulturbygg – og litt til
Kultur- og likestillingsdepartementet

Avslutning