Hopp til innholdet

Første programslipp til den aller første utgaven av ROM FOR KULTUR – Kulturarenakonferansen

ROM FOR KULTUR – Kulturarenakonferansen 2024 blir en møteplass for alle som brenner for stedsutvikling og kultur! Denne todagers konferansen arrangeres av Kulturrom, Kulturalliansen, NOKU, Norsk musikkråd, Noregs Ungdomslag, Norske Kulturarrangører og Norske kulturhus, og samler noen av de fremste eksperter og ildsjeler innen kultursektoren 9. og 10. september. 

 

Gjennom inspirerende foredrag, spennende casestudier og engasjerende samtaler utforsker vi hvordan kulturbygg kan transformere byer, bydeler og bygder. Vi ser på hvordan tomme bygg blir pulserende kulturarenaer, og lærer om de samfunnsmessige fordelene ved å investere i gode kulturlokaler for utøvende kultur.

Enten du er kulturaktør, byplanlegger, arkitekt, kultursjef eller bare har en sterk interesse for kultur og stedsutvikling, er Kulturarenakonferansen 2024 stedet du må være. Konferansen blir fri for samtaler om signalbygg og utsmykning, men full av samtaler om hverdagsbygg i nærheten av der folk bor.

Kulturarenakonferansen blir startskuddet for en viktig samtale om hvordan vi kan sikre fremtidens kulturarenaer og skape levende lokalsamfunn over hele landet. Meld deg på for å delta og bli inspirert!

Foreløpig program

 

Dag 1 – mandag 9. september

Åpning v/ Kulturminister Lubna Jaffery

Konferansen åpnes av Kulturminister Lubna Jaffery mandag 9. september.

Når tomme bygg blir levende kulturlokaler

Transformasjoner for framtiden: Hvordan tomme bygg blir en kulturarena

 • Horsens fengsel i Danmark v/ Jesper Bo Andersen, Rambøll DK og oppfølgende innlegg og samtale med bærekraftsdirektør i Statsbygg, Anders Fylling.

Paradigmeskifte: Framtidens kulturlokaler er allerede bygget

 • Innlegg og eksempler fra blant annet Nord-Aurdal, Tvibit i Tromsø, VILL Arkitekter, Riksantikvaren, arkitekt Silje Grandetrø og Tanken i Bærum med påfølgende samtale

Kultur som motor i stedsutvikling

 • Innlegg fra TOU i Stavanger og SALT i Oslo / HAVET i Trondheim mfl.

Rammevilkår, virkemidler og ansvar

Politikerne inviteres til samtale

 • Virkemidler for bedre kulturarenaer: Penger, samarbeid, lover og planverk

Lokaler er et samfunnsansvar, men hvem tar ansvaret?

 • Innlegg fra OBOS Samfunnsarena, arkitekt Stian Schjelderup m.fl

Alt starter med et sted

 • Musikalsk innslag og samtale med gitarist og komponist Hedvig Mollestad om hvorfor gode rom er viktig
Konferansens første dag ledes av Martin Revheim som også vil invitere til en omvisning på Sentralen.

 

Dag 2 – tirsdag 10. september

Kl. 09:00 Åpning i plenum og rapportlansering

Etter felles åpning blir det parallellsesjoner i tre ulike rom på Sentralen.

Endringer kan forekomme.

Parallellsesjoner

 

Kl. 10:00 Parallellsesjoner: Beslutningstakerne

Tematikken er spisset noe mot ulike målgrupper, men alle kan bevege seg fritt mellom de ulike sesjonene. 

PROGRAM: Gymsalen

 • 10:00 En kommuneøkonomi i knestående: Hva gjør vi med kulturarena-ambisjonene?
 • 11:00 Hvordan unngå å feile og skape gode lavterskel arenaer for kulturlivet? Om bestillerkompetanse og bestillermakt v/ Bærum kommune m.fl
 • 12.00 LUNSJ
 • 13:00 Skolen som kulturarena – presentasjon av hovedbudskap i ny veileder og veien videre v/ Bjørn Boge
 • 13:30 Kulturdepartementet inviterer: Arbeidsøkt om planlegging og bruk av lokale kulturarenaer. Bakgrunnen er tiltak i kulturfrivillighetsstrategien om utvikling av veileder for planlegging av kulturlokaler (mer info kommer).
 • 15:00 Ingen spiller fotball i en oppoverbakke – Hva har idretten gjort riktig?

Kl. 10:00 Parallellsesjoner: Byggeklossene

PROGRAM: Kronesalen

 • 10:00 Slik gjorde vi det: Transformasjon til kulturbygg – steg for steg og fallgruver v/ Rambøll DK
 • 10:30 Slik gjorde vi det: Transformasjon og flerbruk v/ COWI
 • 11:00 Slik gjorde vi det: Transformasjon og arkitektur i verdensklasse
 • 11:30 Sanger fra første etasje: kultur og næring på bygulvet v/ Thomas Cook (Oslo arkitekturtriennale + masteroppgave fra AHO om bygulv)
 • LUNSJ
 • 13:00 Kulturens plass i bygulvet: Hvorfor og hvordan? (Panelsamtale)
 • 14:00 3rd places: Hvordan skape og utvikle lavterskel arenaer som brukes av mange? Hva kan vi lære av bibliotekene? Samtale med Reinert Mithassel (Deichman), Ådne Sekkelsten (Kloden Teater) m.fl
 • 15:00 Bysnakk podcast: Kultur og byutvikling med Maren Bjerkeng og Erling Fossen + gjester

Kl. 10:00 Parallellsesjoner: Brukerne

PROGRAM: Hvelvet

 • 11:00 Huset i Bygda: Sjekkliste for organisasjonseide bygg (Grønnere investeringer) v/Christoffer Fagerheim
 • 11:30 Egna lokaler: 35 år arbeid med musikklokaler – og 10 år med musikromstandard. Hva har musikklivet lært? Og kan dette være nyttig for andre utøvende felt? v/ Jon G. Olsen (Akershus Musikkråd)
 • 12:00 LUNSJ
 • 13:00 Hvordan lytte til og involvere ungdom: Erfaring med brukermedvirkning med Holmlia Kulturhavn
 • 14:00 Tilgjengelige kulturarenaer: Mer enn universell utforming
 • 15:00 Kulturplanlegging for gode kulturlokaler. Best practice – kom og lær!

Kl. 12:00 Akustisk vandring

Bli med på en akustisk vandring gjennom ulike rom på Sentralen. Hva egner seg for opera eller saksofon? Mer info kommer.

Mer info

Programmet oppdateres fortløpende fram mot september. Følg med på de ulike samarbeidspartnernes nettsider og nyhetsbrev for lansering av flere programbolker og oppdateringer. Følg også gjerne med på Facebookarrangementet.

Målgruppe

Målgruppen for konferansen er kulturaktører, byplanleggere, kultursjefer, organisasjoner, arkitekter, akustikere og alle som er opptatt av gode møteplasser og rom for kultur!

Standplass til eksempelprosjekter?

På Kulturarenakonferansen vil det være mulig å ha en stand i mingleområdet for vise fram eksempelprosjekter. Det vil være gratis for frivillige aktører og en liten kostnad for næringsaktører. Vi har kun 5-10 plasser tilgjengelig, ta kontakt på post@kulturrom.no for mer info.

Praktisk info

Sentralen: Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo
Lokalene er universelt utformet, ta kontakt om du har spesifikke behov eller spørsmål

Dag 1 av arrangementet vil bli strømmet: Følg Kulturarenakonferansens FB-arrangement for oppdatering og lenke.

Påmelding og faktura

Ta kontakt med Norske Kulturhus ved spørsmål om betaling/påmelding/faktura: casandra@kulturhus.no

 

FØLG MED PÅ PROGRAMOPPDATERING HER