Hopp til innholdet

Fagsamling 2024 oppsummert

Til fagsamling for teknisk ansvarlige 2024, som denne gangen ble arrangert på Lillestrøm Kultursenter 11. og 12. mars ble det rekordmange deltakere! I løpet av de to innholdsrike dagene var vi innom hovedtemaene: grønnere investeringer, rekruttering, kompetanse og sikkerhet.

Les mer om arrangementet her

Alle bilder Kulturrom

Hvordan står det til på scenene

Som første post ut på programmet til årets fagsamling for teknisk ansvarlige samlet vi et panel for å finne utav hvordan det faktisk står til på scenene rundt om i landet.  Linda Sophie Babunga Johnsen (elev ved Fagskolen i Oslo), Nina Hodneland (Norske Kulturhus) og Anders Tangen (Norske Kulturarrangører, NKA) luftet bekymringer rundt store forskjeller på besøkstall knyttet til hvor i landet scenene ligger. Nina Hodneland viste til funn i Norske kulturhus ferske undersøkelse:

«De store husene tett på store byer med store saler, de går bra. Men de skiller seg ut. Noen av de har oppgang 25% opp fra normalåret 2019. Mens mange små, særlig i nord, går ned 30-40% ned. Det er ikke bare færre besøkende, men også færre arrangement.» 

Hun understreket også at artister ikke kan prioritere den nordlige delen av landet da det er for dyrt. «Artistene kan ikke prioritere nord fordi det er for små marginer. De må tjene mest mulig for minst mulig.»

Anders Tangen i NKA påpekte at kostnadsbildet også påvirker bredden i tilbudet: «Man går for det safe. Og dette går ut over bredden og mangfoldet» Og sa videre «Dette er kulturpolitisk. Hvis man vil ha kultur for alle, må det styrkes gjennom virkemidler.» 

Videre snakket panelet om hvordan det står til med bemanningen innen det tekniske feltet. Moderator Karen Sofie Sørensen (Kulturrom) spurte panelet om kompetanseflukt fra sektoren har hatt en effekt på scenene.

Nina Hodneland svarte: «Lyd er ok. Lys mangler. De aller fleste steder er det en person som skal gjøre alt. Man er overhode ikke rigget for sykdom eller annet fordi kompetansen ikke er på stedet utenom den ene. Det har blitt vanskeligere å få tak i folk etter covid og kommunale lønnstabeller gjør at man ikke får tak i alle som man trenger.»  

Linda trekker frem Fagskolen i Oslo som en viktig akselerator for rekruttering i fremtiden:

«Hvis fagskolen hadde eksistert før, så hadde jeg valgt andre ting etter ungdomskolen. Jeg visste ikke at det var mulig for meg å jobbe i sceneteknisk bransje. Jeg har fått vite om det sent. Jeg tror det er viktig å markedsføre studiet tydelig slik at folk kan ta de rette valgene og får rett erfaring for å fortsette karriereløpet.» 

Avslutningsvis diskuterte panelet hvordan de tror fremtiden for norske scener og den scenetekniske bransjen vil se ut.

Anders Tangen «Jeg tror folk vil fortsette å gå på arrangement og så håper at myndighetene styrker Kulturrådet for å bevare mangfold og bredde.»

Men Nina Hodneland trakk frem at fremtiden ikke bare er lys for kulturscenene «Det er ikke den samme tydelige retningen på kommunalt nivå og det har ikke vært tøffere på lenge. Politikerne leter med lys og lykt for å finn hva de kan kutte så vi må finne nye modeller for å finne ut hvordan vi kan bruke husene.»

Alle deltkerne ble møtt med smil, notatblokk og varm kaffe på Lillestrøm Kultursenter.

Hvorfor reparere

Kenneth Robsahm fra Restarters Norway holdt et inspirerende og tankevekkende foredrag og sirkulær økonomi og hvorfor reparasjon både kan være økonomisk og klimavennlig.

«Jeg vil tilbake til fortiden. Hvorfor? Jeg vil at alle skal skjønne hvordan de bruker verktøy og utstyr. For å skape nytt liv og få ting til å leve lenger. Før kunne man fikse og reparer men nå kan man ikke det lenger. Jeg vil at ALLE skal kunne det! Vi må tørre å ta fra hverandre og sette sammen og få til å fungere igjen. Vi må tilbake til en tid hvor vi kan reparerer.«

Panelsamtale: Stunting med lys – finnes det noe rett og galt? 

Neste på programmet var panelsamtale med tre legendariske lysteknikere- og designere: Kimarius Abrahamsen, Silje Grimstad og Kyrre Karlsen.

I panelsamtalen delte Kyrre, Silje og Kimarius sine erfaringer og synspunkter på hvordan de tilnærmer seg lysdesign i live situasjoner.

Kyrre fokuserer på å være til stede og jobbe stedsspesifikt, noe som innebærer tilpasning til hvert enkelt sted og de tilgjengelige ressursene. Han beskriver også hvordan han har jobbet med å utvikle lysdesign for konkrete prosjekter som «Sunkissed på Blå», og hvordan han kategoriserer lysutstyr basert på deres styrker. Han uttrykker frustrasjon over vanskelighetene med å få oppfylt tekniske krav (rider) i musikkbransjen sammenlignet med dans, hvor ridere tas mer seriøst.

Kimarius snakker om viktigheten av å ha «byggeklossene» klare og å kunne forutse hva som skjer i musikken. Han diskuterer også hvordan forskjellige lyskilder, som LED-lamper, oppfører seg forskjellig og stiller ulike krav til teknisk forberedelse og tilpasning på stedet. Kimarius uttrykker også en viss frustrasjon over manglende konsistens i utstyret fra sted til sted og hvordan han tilpasser seg dette.

Silje fremhever verdien av å kunne tilpasse seg på fly, fremfor å over-planlegge. Hun snakker om hvordan hennes effektivitet oppfattes av teknikere og hvordan hun bruker grunnleggende «ingredienser» i sitt lysdesign for å supplere med egne signaturlamper. Silje diskuterer også hvordan hun håndterer situasjoner der utstyret ikke fungerer som forventet ved å forenkle til hvitt lys, og hun vektlegger viktigheten av fargebruk over effekter.

Samtalen dekket også bredere temaer som utfordringene med å få til konsekvente shows på grunn av variabelt utstyr, hvordan man kan lære opp management og vikarer, og hvordan teknisk og kreativ tilnærming varierer sterkt blant lysdesignere. Dialogen belysete deres personlige tilnærminger til «stunting» med lys, som innebærer en improvisert eller tilpasset bruk av lysutstyr for å forsterke live-opptredener.

Foreningen INPUT – hvem er vi, hva gjør de?

Kulturrom har startet et samarbeid med INPUT – en seminarserie for inspirasjon og kunnskapspåfyll for teknikere i scenekunstfeltet. I denne bolken introduserte gjengen bak INPUT seminarserien sin:

INPUT er en ny seminarserie for inspirasjon og kunnskapspåfyll for teknikere i scenekunstfeltet. Torkel Skjærven og Martin Flack starter opp seminarserien INPUT under Heddadagene, og fortsetter høsten 2023. INPUT er ment for teknikere som jobber i fagområdene scene, lys og video, og spesielt innenfor institusjonsteater, opera og dans – men er åpne for alle. Her kan deltakerne inspirere hverandre, lære av hverandre, utfordre fagene og knytte faglige relasjoner. Seminarene foregår over to dager og det oppfordres til å følge alle tre fagfelt.

Foredrag og betenkninger om bærekraftig drift av teknisk utstyr

Innholdsrikt og tankevekkende foredrag av rådgiver for klima og miljø hos Green Producers Club, Erlend Brenna Raabe. Erlend snakket om klimagassutslipp opp mot teknisk utstyr og hvordan vi som bransje kan minimere klimaavtrykket vårt. Les mer om Green Producers Tool her

Panelsamtale: Overgang til bærekraftig drift. Hvordan investerer vi? Hvordan kan vi holde liv i eksisterende park lengre? Hvordan tenker bransjen fremover?

I panelsamtalen om overgangen til bærekraftig drift deltok Jørgen Tharaldsen (senior account executive, Creative Technology), Nils Foss (lysmester, Stavanger Kulturhus) , Ingeborg Staxrud Olerud (lysdesigner), og Erlend Brenna Raabe (Green Producers Club), og de diskuterte ulike aspekter ved bærekraftighet i lysbransjen, fokuserte på utfordringene og mulighetene som kommer med å benytte LED-teknologi og andre miljøvennlige løsninger. Samtalen ble moderert og kuratert av INPUT

Jørgen Tharaldsen snakket om hvordan markedets etterspørsel etter LED har formet industrien, men at fokuset ikke alltid har vært på den reelle bærekraften i hele produksjonskjeden. Han nevnte også potensialet i å gjenbruke og oppgradere gammelt utstyr for å tilpasse det til nyere, mer miljøvennlige standarder.

Nils Foss delte erfaringer fra Stavanger Kulturhus hvor de har tatt initiativ til å oppgradere gammelt utstyr til LED, samtidig som de har solgt eller gjenbrukt overskuddsutstyr. Han vektla viktigheten av å gjøre bærekraftige valg uten å ofre kvalitet og funksjonalitet, selv om dette noen ganger betyr å beholde eldre, men funksjonelt utstyr.

Ingeborg Staxrud Olerud belyste utfordringene lysdesignere møter når de arbeider i et felt som stadig blir mer presset på tid og ressurser, og hvordan dette påvirker mulighetene for bærekraftige valg. Hun snakket også om viktigheten av å kunne tilpasse seg forskjellige lokaler og utstyrssituasjoner, spesielt for kompanier med stramme budsjetter.

Erlend Brenna Raabe fra Green Producers Club, understreket behovet for tydelige, bærekraftige kriteriesett som kan virke lønnsomme over tid, for å motivere flere i bransjen til å gjøre grønnere valg. Han diskuterte også hvordan nye teknologiske fremskritt stadig endrer landskapet og hvordan disse kan integreres i en bærekraftig praksis.

Panelet diskuterte også tematikker som det estetiske ansvaret ved å velge bærekraftige løsninger, hvordan markedet og leverandører responderer på etterspørsel etter bærekraftige produkter, og viktigheten av å utdanne både brukere og leverandører om hva som faktisk kan regnes som bærekraftige valg. Diskusjonen viste en bransje i endring, hvor det både finnes utfordringer og muligheter for mer bærekraftig drift i fremtiden.

Panelsamtale om Grønnere investeringer

I panelsamtalen «Grønnere investeringer: Hva åpner det for? Hva kan dere søke om?», diskuterte Hans Peter Jenssen, Guro Rødberg, Kyrre Heldal Karlsen, Ole Reidar Gudmestad og moderator Karen Sofie Sørensen ulike aspekter ved bærekraft i kultur- og teknologisektoren.

Hans Peter Jenssen (HP) fra Creative Technology snakket om deres tiltak for bærekraft, som ISO-sertifiseringer og initiativer for å redusere klimaavtrykk, og viktigheten av høy bruksfrekvens av utstyr. Han la vekt på innsikt fra teknikere som bidrar med ideer for å forbedre bærekraftige praksiser.

Guro Rødberg fra ÆRA reflekterte over hvordan bærekraftssertifiseringer påvirker både miljømessig og sosial bærekraft, og oppfordret til å tenke nytt om utstyrs bruk og livsløp for å oppnå en mer sirkulær økonomi.

Kyrre Heldal Karlsen fra Spectre delte hvordan nærmiljøet og gulvet i organisasjonene er engasjerte, men ofte mangler kommunikasjon med ledelsen om bærekraft. Han snakket om prosjekter som «Shift-it» og verdien av å kunne reparere og oppgradere eksisterende utstyr.

Ole Reidar Gudmestad fra Tou Scene beskrev hvordan de finner og gjenbruker eldre utstyr som parkanner, og utfordringene med å finne gode erstatninger for eldre, men fortsatt funksjonelt utstyr. Dette understreket viktigheten av å bevare og effektivt bruke det som allerede eksisterer.

Samtalen belyste også viktigheten av samarbeid og nettverksbygging i kulturfeltet for å utnytte bærekraftige løsninger mer effektivt, samt utfordringene og mulighetene i å skifte til en sirkulær og mer bærekraftig praksis i produksjon og bruk av teknisk utstyr.

Foredrag: Vedlikehold, økt livslengde og forebygging av feil

I dette foredraget fikk vi innblikk i forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) med fokus på å forlenge levetid på teknisk utstyr sett opp mot hva som forventes av driftssikkerhet i forbindelse med kulturarrangement. Karsten Lyngstad (Creative Technology) gikk igjennom hva kan forventes av levetid på utstyr og hvordan vi kan sikre gjennomføring selv med eldre utstyr i bruk.

Rekrutteringsprosjekt for sceneteknikere til Sarpsborg Scene.

Som en intro til samtalen om rekruttering (se neste punkt) delte Eivind Ole Olsen (Medialinja, Glemmen videregående skole) og Jon Freddy Karlsen (Produksjonsleder Sarpsborg Scene) erfaringer fra Sarpsborg.

Rekruttering – Hvordan står det til?

I panelsamtalen om rekruttering og opplæring innen teknisk produksjon deltok Hans Peter Jessen, Irene Bjørke, Linda Sophie Babunga Johnsen, Mie Bergh, Synne Stenersen. De diskuterte de ulike aspekter ved å tiltrekke, utdanne og beholde teknisk personell i kultursektoren. Samtalen ble ledet av Richard Mykklebust fra Kulturrom.

Hans Petter fra Fagskolen i Oslo, pekte på et konstant behov for flere mennesker i bransjen og behovet for å tilpasse opplæringen til de økende kompleksitetene i live-produksjoner. Han fremhevet viktigheten av lærlingordninger og tett samarbeid med kulturhusene.

Irene Bjørke delte erfaringer fra GRIP-kurset i Bergen, som tilbyr fordypningsmuligheter og har vist stor interesse, spesielt fra kvinner og ikke-binære. Disse kursene har hjulpet med å demokratisere tilgangen til opplæring i tekniske ferdigheter.

Linda Sophie Babunga Johnsen diskuterte utfordringene kvinner møter når de velger en karriere innen tekniske fag, ofte føler de press om å oppfylle akademiske forventninger i stedet for å utforske mer praktiske yrker.

Mie Bergh reflekterte over hvordan økt profesjonalisering og teknisk utstyr har gjort det vanskeligere for nykommere å bryte inn i bransjen, og hvordan lavterskeltilbud som indie-scener og punkeklubber har spilt en viktig rolle i å tilby inngangsporter for nybegynnere.

Synne Stenersen argumenterte for viktigheten av å etablere fler tekniske arenaer for ungdom, slik som UKM (Ung Kultur Møtes), for å tilby praktisk erfaring fra en tidlig alder.

Sammenfattende fokuserte panelsamtalen på utfordringene og strategiene for å tiltrekke og utdanne neste generasjon teknikere innen kulturproduksjon. Diskusjonen dekket behovet for mer inkluderende og tilgjengelige opplæringsprogrammer, viktigheten av praktisk erfaring, og hvordan man kan bedre integrere disse elementene i eksisterende utdanningsstrukturer.

HMS, lover og regler

I årets siste bolk av programmet gikk Leon Gilinsky (Krankontrollen) gjennom nye sikkerhetskrav innenfor underholdningsbransjen som følge av nye standarder for hele Europa.

Takk for i år. Sees i 2025