Hopp til innholdet

Teknikk i Balanse: PRAKSISPLASSER SOMMEREN 2024

En viktig del av Kulturroms kompetansesatsing er prosjektet Teknikk i Balanse som startet opp i 2013. Prosjektets formål er å bidra til bedre kjønnsbalanse på det konserttekniske feltet.

Gjennom praksisprogrammet ønsker vi å oppmuntre og stimulere til at flere kvinner, ikke-binære og transpersoner utdanner seg og finner jobb innen lys-, lyd- og sceneteknikk. Praktikantene vil få et skreddersydd praksisprogram og mentor i praksisperioden. Praksisplassprogrammet er en ordning der du får økt erfaring gjennom å jobbe for et konsertteknisk firma på en festival.

Målgruppe: Målgruppen for praksisordningen er kvinner, ikke-binære og transpersoner som er semiprofesjonell og på vei inn i bransjen, studerer lys/lyd, er frivillig konserttekniker eller bare ønsker mer praktisk erfaring.

Utbytte: Gjennom å delta i programmet får du økt kompetanse, verdifull yrkeserfaring og utvidet ditt profesjonelle nettverk. Flere av de som tidligere har deltatt i praksisprogrammet har fått tilbud om andre oppdrag fra firmaet de har vært utplassert hos i etterkant og noen har også endt opp med fast ansettelse etter hvert.

Utplassering: Sjansene for oppdrag og ansettelse er selvsagt større ved utplassering hos et firma i nærheten av der du bor, så vi anbefaler å søke praksis i ditt nærområde. Kulturrom og firmaene som tilbyr utplassering velger i samråd ut praktikanter etter endt søknadsrunde. Du må være over 18 år for å delta i praksisprogrammet.

Søknadsfrist søndag 5. mai 2024.

Her finner du søknadsskjema!

Representerer du en festival eller utleiefirma som ønsker å ha praktikanter i sommer?
Ta gjerne kontakt på richard@kulturrom.no

Arbeidsoppgaver

De konkrete arbeidsoppgavene vil variere noe fra firma til firma og fra produksjon til produksjon, så dette er kun en generell oversikt over hvilke potensielle arbeidsoppgaver du kan forvente.  

Assisterende lydtekniker
Som assisterende lydtekniker vil arbeidsoppgavene kunne bestå i å plukke utstyr på lager, pakke bil, delta på morgenmøte, planlegging av linjeskjemaer, rigge backline, oppmikking av instrumenter på rullerisere, planlegging av sceneskift, utføring av sceneskift, plassere monitorer, rigge PA, rigge scene o.l. Det vil mest sannsynlig ikke bli mulighet til å selv kjøre lyd under konserter. 

Assisterende lystekniker 
Som assisterende lysteknikerne vil arbeidsoppgavene kunne bestå i å delta på morgenmøte, å henge opp lys, adressere lys, fylle på røykmaskin, opp-/nedrigg av lysutstyr, backdroper og visuals under changeover og i noen tilfeller kjøre lys på konserter.

Praksisplasser

Vi deler i år inn mulighet for praksis i regioner. Du kan velge mellom:  

  • Osloregionen 
  • Stavangerregionen
  • Bergensregionen
  • Bodøregionen
  • Tromsøregionen  
  • Trondheimsregionen  
  • Kristiansandsregionen 
  • Nordfjord 

Vi gjør oppmerksom på at tidsperiodene ikke er helt avklart ennå, men det er snakk om praksis på en festival i tidsrommet juni til september. Vi vil komme tilbake med datoer. Du kan gjerne finne praksisplass selv, men for å få reisestøtte må den godkjennes av Kulturrom.  

Praktisk info

Du vil få svar på søknaden 3-4 uker etter søknadsfristen og hvis du får tilbud om praksisplass har du 2 uker på å bekrefte at du ønsker den og signere avtale for praksisperioden. Kulturrom dekker faktiske kostnader knyttet til reise og overnatting i forbindelse med praksisplassprogrammet etter nærmere avtale. Dette utbetales av Kulturrom etter endt praksisperiode mot utfylt reiseregning og kopi av kvitteringer. 

Skriftlig avtale for praksisperioden underskrives før praksisperioden begynner. Merk at søker må være over 18 år. 

Kontakt

Kontakt gjerne Kulturroms fagansvarlig, Richard Myklebust, hvis du lurer på noe.  

Epost: richard@kulturrom.no 

Telefon: 932 65 608 

 

NB: Søker må være over 18 år gammel, personlig egenhet vektlegges. Ordningen er åpen for kvinner, ikke-binære og transpersoner.