Hopp til innholdet

Kultur på agendaen på klimafestivalen Varmere Våtere Villere

Sammen med Norske Kulturarrangører og Virke setter vi Kultur på agendaen på klimafestivalen Varmere Våtere Villere i Bergen

Program fredag 15. mars:

12:00 – 12:30 Lett lunsj og kaffe
12:30 – 13:15 Virke presenterer: Ingen penger uten klimakutt?
13:30 – 14:30 Kulturrom presenterer: Kultur som motor i bærekraftig byutvikling (Les mer nede i denne saken)
14:45 – 15:45 Norske kulturarrangører presenterer: En introduksjon til kultur og klimarettferdighet

les mer om programmet her

Kultur som motor i bærekraftig byutvikling

Kulturfeltet har en unik evne til å bidra til å utvikle byer, nye bydeler og vitale lokalsamfunn. Ved å transformere tomme bygg og gamle industriområder bidrar kulturlivet ikke bare til å berike våre liv, men kanskje også som selve nøkkelen i bærekraftig byutvikling da bruk av eksisterende bygningsmasse bidrar til store CO2-besparelser.

 

I denne samtalen utforsker vi spørsmål som: Hvordan kan andre sektorer trekke lærdom av kultursektorens sirkulære praksis? Hvordan sikrer vi gode transformasjonsprosesser med kortvarige eller langvarige løsninger som både skaper god byutvikling og sikrer langsiktighet for kulturlivet? Hvordan blir kulturell infrastruktur ivaretatt i kommunal byplanlegging; Kan vi sette vår lit til at eiendomsutviklerne prioriterer kultur over tid eller krever det en mer helhetlig tilnærming?

For å belyse disse temaene, har vi samlet et panel av kloke hoder:

  • Are Bergerud, arkitekt med en dyp forankring i kulturlivet og erfaring fra Trondheim Konsertkollektiv, vil dele innsikter om CO2-besparelser ved å transformere eksisterende bygningsmasse til kulturlokaler.
  • Anders Eide, arkitekt og partner i VILL, kjent for sitt arbeid med USF og Dikkedokken, vil bidra med sine tanker om arkitekturens rolle i kulturelle og urbane transformasjoner.
  • Mikal Telle, kjent som en nøkkelfigur bak Bergensbølgen og med visjoner for kulturkvartalet på Dikkedokken, vil dele av sin erfaring som katalysator for kreativitet og kulturell utvikling.
  • Kristin Gustavsen, arkitekten bak suksesshistorien TOU i Stavanger, vil illustrere hvordan dedikerte kulturlokaler kan bli hjertet i utviklingen av en ny bydel. MERK: Kristin måtte dessverre melde frafall på kort varsel. Hun erstattes av Mariann Bjørnelv, daglig leder for Stiftelsen Grønn by i Stavanger med erfaring fra Fiskepiren, Folken, TOU m.m. Hun tar med seg mange viktige perspektiver inn i samtalen.
    Samtalen ledes av Karen Sofie Sørensen, daglig leder i Kulturrom

Bakgrunn: Kulturrom har gjennom en ny satsing på Grønnere investeringer åpnet opp for tilskudd til blant annet mulighetsstudier transformasjon, gjenbruk og utbedring av lokaler til kultur.

Sammen med Norske kulturarrangører og Virke setter vi Kultur på agendaen på klimafestivalen Varmere Våtere Villere. Dette er et arrangement for dere som er opptatt av kulturens transformative kraft. Ingen påmelding nødvendig, og deltakelsen er gratis. Velkommen!

Varmere Våtere Villere er møteplassen for klimahandling, kunnskapsdeling og kulturopplevelser

Klimafestivalen Varmere Våtere Villere springer ut av ønsket om å gjøre klimadebatten mer tilgjengelig og engasjerende. Festivalen er en uformell og sosial arena der akademia, sivilsamfunn, næringsliv, kulturliv og allmennheten møtes for å dele kunnskap, meninger og ideer. Et sted der man diskuterer alt fra de globale spørsmålene til de mindre hverdagslige handlingene. På programmet finner du foredrag, samtaler, debatter, filmvisninger, live show, workshops, forfattersamtaler, kunstutstillinger og konserter.

I løpet av tre dager fylles Bergen med gode samtaler og spennende diskusjoner om vår tids viktigste sak. Vår ambisjon er å bli den viktigste møteplassen og arenaen for klimaspørsmålet i Norge som er tilgjengelig for allmenheten.

Festivalen arrangeres over flere dager på ulike lokasjoner i Bergen, med både dagtids- og kveldstidsprogram.