Hopp til innholdet

Hils på vår nye saksbehandler!

Hege Pålsrud har nylig tiltrådt som rådgiver og saksbehandler i Kulturrom. Hun har bred erfaring fra scenekunst-feltet hvor hun har jobbet som blant annet scenograf på utallige oppsetninger, men hun har også erfaring fra TV-produksjoner og konserter.

Vi tok en prat med Hege for å lære litt mer om bakgrunnen hennes og hva hun ser frem til å jobbe med i Kulturrom

Hvem er du og hva jobber du med i Kulturrom? 

Som scenograf og produsent, har jeg jobbet med skoa på i mange slags kulturrom – for musikk, teater, dans, kunst, kulturarv, tv og film – og med amatører og profesjonelle.  I sommer var jeg produsent og scenograf for PanArcticVision med Nordting, under Varangerfestivalen i Vadsø. Dette var en slags politisk-scenekunst-«Eurovision» -livekonsert-flerkamera-tv-live-stream-produksjon, av kunstner og musiker Amund Sjølie Sveen. Der fikk jeg liksom tatt ut min entusiasme for tverrfaglig samarbd maksimalt. I andre bransjer har man kurs i samarbeid. I kulturlivet er det en del av utdannelsen og håndverket. Så er jeg spesielt opptatt av hvordan vi får til å skape fellesskap og felles opplevelser i lokalsamfunn, og søkerne til Kulturrom er eksperter på å få det til. Som saksbehandler får jeg være en praktisk/teknisk nerd. Som scenograf visualiserer jeg det meste jeg leser, og det er utrolig inspirerende å se for seg hvordan initiativene til søkerne kan skape aktivitet og opplevelser. Dette er gull, fra hver krik og krok i landet. Det informerer også annet utviklingsarbeid i Kulturrom som jeg får være med på. 

Her er Hege i aksjon som scenograf og produsent – og innspillingsleder på stykket PanArcticVision, en scenekunst/konsert, av Amund Sjølie Sveen. Foto: ristine Wærhaug

Hva ser du frem til å jobbe med fremover? 

Jeg gleder meg til å få være med på Kulturrom sin satsning på Grønne tiltak i bransjen. Her er det behov for å dele og utvikle mye kunnskap og stimulere til at det skjer endring. Kulturaktører jobber ofte under tidspress med fokus på det kunstneriske. Det kan være vanskelig å prioritere tid og penger til omstillinger. Her kan Kulturrom bidra. Og så gleder jeg meg til å se hvordan tilskuddene blir brukt, hva slags opplevelser de blir til.

  

Hvorfor mener du at Kulturrom er en viktig ordning? 

Det kule med Kulturrom er at ordningen er med på å gi tilgang til utstyr og rom for utvikling og opplevelser – og ikke vurderer kunstnerisk kvalitet. Søkerne kan selv vurdere hva som er viktige kvaliteter utfra den konteksten de befinner seg og så kan vi legge til rette for at de får spillerom til å dele det med publikum. Jeg tror Georg Johannesen har sagt noe sånn som at for å være internasjonal, må du være lokal. Jeg tenker det er den beste måten å få fram nye stemmer på.

Nevn ett kulturarrangement du gleder deg til i år!  

Jeg gleder meg veldig til å se danse/parcourforestillingen ‘Uventa’ av koreograf/danser Antero Hein på Showbox-festivalen. Dette er en scenekunstfestival for de unge og Hein lager forestillinger som både berører og imponerer teknisk. Det appellerer like mye til meg som til kidsa. Jeg liker veldig godt å møte kunst som gir meg uventa opplevelser, så jeg har høye forventninger til denne.  

Her er Hege i aksjon som scenograf og produsent - og innspillingsleder på stykket PanArcticVision, en scenekunst/konsert, av Amund Sjølie Sveen. Foto: ristine Wærhaug