Hopp til innholdet

Lansering av kulturlokaler.no – En ny ressursside

Under årets Kulturytring i Drammen lanserte Kulturrom, NOKU, Kulturalliansen og Norsk Musikkråd en ny nettressurs for kulturlokaler. Vi så at vi sammen kan samle det som finnes av eksisterende ressurser og bidra til at det utvikles nye veileder for å sikre at lokaler som brukes, bygges og utbedres til kulturformål blir bedre egna.

En samlet ressursside

kulturlokaler.no skal være en samlet ressursside. Her kan både kommuner og lokale kulturlag få hjelp til å vurdere om lokalene de bruker er egnet til kulturvirksomhet.

Siden inneholder tips, veiledninger, rapporter og sjekklister om utbedring av eksisterende lokaler og bygging av nye kulturbygg – i tillegg til informasjon om tilskuddsordninger og eksempler på gode og egnede kulturlokaler.

Vårt mål med denne ressurssiden er å veilede på best mulig måte, slik at det utvikles tilgjengelige og egnede lokaler for utøvelse av kulturaktivitet i hele landet.

Bilde av publikum
Fem personer sitter i sofaer og stoler med mikrofoner
Leder av Kulturrom taler inn i en mikrofon

Til Kulturytring Drammen kom organisasjonene som står bak utviklingen av portalen sammen med de som er i målgruppa for å bruke den: Norsk Arkitektforbund, Kultursjef i Drammen kommune, Union eiendom og et korps som har utfordringer med sine lokaler. Alle foto: Magnus Lindvik / Norske kulturhus

Videre utvikling

I første omgang har vi samlet det som allerede finnes av aktuelle ressurser – og en del av prosjektet er da også å synliggjøre hva som mangler i dag. Det finnes tydelige krav til alle typer idrettsanlegg, men når det skal bygges for kultur er det få standarder og sjekklister å ta utgangspunkt i. Hva trengs for å få flere egna kulturlokaler og hvordan kan en ny portal utvikles videre til å bli et avgjørende verktøy i dette arbeidet?

kulturlokaler.no er etablert og driftet kun med egeninnsats fra samarbeidsorganisasjonene. Vi håper at prosjektet kan få flere samarbeidspartnere og kan bli hjem for flere veiledere på sikt.

Siden vil være under kontinuerlig utvikling og vi tar gjerne imot innspill, innhold og samarbeider gjerne om å utarbeide flere ressurser. Ta gjerne kontakt med oss på post@kulturrom.no!