Hopp til innholdet

Søknadsrekord ved fristen 1. september

270 søknader kom inn til fristen 1. september. Det er en økning fra samme tid i fjor og er et tydelig signal på at behovet for teknisk utstyr og lokaler er stort

Da klokken slo 00:00 2. september hadde det kommet inn 270 søknader med en samlet søknadssum på 70 millioner kroner til Kulturrom. Etter første tilskuddsrunde er det nå 15 millioner igjen å fordele, noe som vil gjøre jobben for fordelingsutvalget ekstra krevende.

Fordelingsutvalget går i tiden fremover igjennom søknadene og fatter vedtak. Fordelingsutvalget er oppnevnt av styret og gjør vedtak på grunnlag av administrasjonens innstilling.

Svar på søknadene forventes å sendes ut innen midten av desember 2022.

Fungerende daglig leder Kjetil F. Wevling kommenterer denne runden:

«Vi ser at søknadsmengden øker og at flere søker tilskudd fra Kulturrom nå enn tidligere. Det tyder på at det er et økende behov for midler til teknisk utstyr og lokaler i kulturnorge. Søknadsbunken er fylt med gode, spennende og viktige prosjekter og søknadene kommer fra hele landet. I høst blir det flere om midlene en tidligere som vil gjøre det ekstra utfordrende for fordelingsutvalget å fatte vedtak.»

Vurderer dere å søke tilskudd neste søknadsfrist 1. mars 2023?

Her finner dere alt dere trenger å vite om Kulturrom