Hopp til innholdet

Søknadsfrist 1. september: Alt du trenger å vite!

Årets andre og siste ordinære søknadsfrist er 1. september ved midnatt. I denne artikkelen har vi samlet nyttig informasjon for dere som vurderer å søke tilskudd fra Kulturrom.

Gode hjelpesider til søkere

Her på Kulturrom.no finner dere masse nyttig info og tips til dere som skal søke om tilskudd. Her er lenker til noen nyttige ressurser og hjelpesider:

Tips til kor, korps og teater som vurderer å søke

Kulturrom har nå publisert informasjonssider for kor, korps og teater som vurderer å søke tilskudd. Her går vi igjennom hvilke ordninger som dekker hvilke behov, og vi viser til flere eksempler fra tidligere tilskuddsmottakere innen disse sjangerne.

Gå til informasjonssiden for kor her

Gå til informasjonssiden for korps her

Gå til informasjonssiden for teater her

Gode eksempler – hva kan få tilskudd?

Eksempler fra tidligere tildelingsrunder kan være til god hjelp når man skriver søknad til Kulturrom. Hva har lignende søkere fått tilskudd til? Hvor mye midler kan man eventuelt forvente å få tildelt?

Sjekk hva andre har fått: Her finner dere en søkbar tildelingsliste

Her er sammendrag fra tildelinger gitt i 2020, 2021 og 2022 med et utvalg eksempler på hvem som fikk innvilget søknaden sin og hva de fikk tilskudd til:

Første tildelingsrunde 2022

Andre tildelingsrunde 2021

Første tildelingsrunde 2021

Andre tildelingsrunde 2020

Første tildelingsrunde 2020

Karianna Siri Lillevik synger og joiker

Samfundshuset SA i Kirkenes ligger på toget, midt i sentrum. Huset ble ferdigstilt i 1960 og er et viktig samlingsted for byens innbyggere. Med 975 000 kroner i tilskudd til eget PA-system, blir terskelen for å arrangere konserter og forestillinger mye lavere!

Tips til søknadsskrivingen: Søknadsbegrunnelsen er viktig

Søknadsmengden til Kulturrom har økt kraftig de siste årene og det er mange gode tiltak som dessverre får avslag i hver runde. Søknadsbegrunnelsen er avgjørende for om deres søknad blir prioritert når så mange søknader skal vurderes opp mot hverandre.

I vurderingen av alle søknader til Kulturrom legges det vekt på hvor relevant tiltaket er i forhold til ordningens formål. Kulturrom skal gi tilskudd til gode tiltak over hele landet, og bidra til mer rom for kultur på tvers av sjangre, målgrupper, alder og nivå.

Når søknadene skal prioriteres opp mot hverandre vil særlig følgende punkter legges til grunn for vurderingen:

Aktivitet og arrangementsfrekvens

 • Synliggjøre frekvens for bruk av kulturrommet og utstyret. Her kan dere selv definere hva som er høy aktivitet ut fra lokale forhold.
 • Beskrivelse av planer for bruk av flere aktører og sambruk.

Behov

 • Synliggjøre hvilket behov som fylles lokalt. Hvilke kulturrom mangler i dag?
 • Hva trengs av infrastruktur og grunnleggende teknisk utstyr for å opprettholde aktivitet eller for å skape ny aktivitet
 • Hvem vil rommet/aktiviteten være tilgjengelig for?
 • Hvilken forskjell vil et tilskudd utgjøre?
 • Hvilken funksjon fyller kulturrommet/kulturaktiviteten der dere holder til? For eksempel tilbud for frivillige, barn og unge eller for det profesjonelle kulturfeltet?

Gjennomføringsevne

 • Søknaden må vise til en gjennomtenkt og helhetlig plan med et realistisk budsjett.
 • Det bør søkes om grunnleggende utstyr med varig verdi, som kan benyttes i et langsiktig perspektiv – og gjøres investeringer som har lang levetid og er av tilstrekkelig kvalitet.
 • Søker må vise til en helhetlig plan for investeringen, for bruken og for vedlikeholdet.
 • Det skal legges ved et gjennomarbeidet søknadsbudsjett.

Les mer om søknadsprosessen og søknadsbegrunnelse her.

Andre ordninger i Kulturrom, med løpende frister.

Tilskudd til oppladbare batterier:

Kulturrom lanserer nå en et tilskuddsområde som skal bidra til å gjennomføre skiftet fra engangsbatterier til oppladbare batterier. For flere scener vil et skifte være økonomisk lønnsomt også uten tilskudd da den økonomiske besparelsen vil være betydelig ved å bruke oppladbare batterier.

SØK TILSKUDD TIL OPPLADBARE BATTERIER HER

 

Tilskudd til akustikkmåling av rom

Kulturrom har opprettet et nytt tilskuddsområde for lag, foreninger, organisasjoner, virksomheter og kommuner som har behov for å utrede om et lokale egner seg til musikkutøvelse eller ikke. Dette kan også være aktuelt for enkelte lokaler som benyttes til teater og dans.

LES MER OM AKUSTIKKMÅLING AV ROM HER

Utvidet ordning for gulv, dansematter, scenetepper med mer.

Tilskuddsområdet Enkle utbedringer og enkle romakustiske tiltak i lokaler er utvidet til å omfatte flere nødvendige og nyttige utbedringer for dere som bruker eller driver kulturlokaler.

Enkle utbedringer kan innebære dansegulv, dansematter, ballettbarrer, speil, bygging av en liten scene, scenetepper og sceneinndekning.

LES MER HER

Kulturrom:a boahtte ohcanáigemearri lea njukčamánnu 1. beaivvi, gaskaijaáigge

Kulturrom:a boahtte ohcanáigemearri lea njukčamánnu 1. beaivvi, gaskaijaáigge. Dá leat čohkken ávkkálaš dieđuid didjiide geat áigubehtet ohcat doarjaga.

Husk at vi også tar imot søknader på samisk. Les mer her:

Oza doarjaga