Hopp til innholdet

Rapportlansering: Forestillingen er avlyst!

Velkommen til presentasjon og samtale om Telemarksforskning sin rapport om konsekvensene av kompetanseflukten i scenetekniske yrker.

Dato: Torsdag 19. mai Tid: 11:00-12:30

Sted: Victoria Nasjonal Jazzscene

Livestream: Følg arrangementet her

Påmelding: Åpent for alle

Koronapandemien og påfølgende nedstenging av kulturlivet førte til at svært mange lys-, lyd- og sceneteknikere forlot bransjen og at rekrutteringen stoppet opp. En konsekvens av dette er at arrangører nå sliter med å få tak i teknikere til sine arrangement, og flere konserter og forestillinger blir avlyst og nedskalert. Det er dårlig nytt når vi er på vei inn i noe som ser ut til å bli en svært travel festivalsommer og at det nettopp ble kjent at den nye fagskoleutdanningen for teknikere har blitt utsatt ett år. Så hvem blir de mest skadelidende slik situasjonen er og hvordan skal kulturlivet komme seg gjennom denne bemanningskrisen på en god måte?

På dette arrangementet blir rapporten lansert og dere vil få høre mer om hovedfunnene som har undersøkt konsekvenser for både teknikere, utleiefirma og arrangører. I en samtale vil vi også komme inn på tiltak og veien videre for den scenetekniske bransjen.

Utredningen er bestilt av Kulturrom og gjennomført i tett dialog med bransjeorganisasjonene som representerer medlemmer som opplever konsekvensene av denne kompetanseflukten: Norske kulturarrangører, Creo, Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon, NTO og Norske Kulturhus. Rapporten vil tilgjengelig på Kulturrom og Telemarksforskning sine nettsider den 19. mai. 

Program:

10.30: Kaffe og enkel servering
11:00: Velkommen v/ Karen Sofie Sørensen (Kulturrom)
11:05: Telemarksforskning v/ Anne-Sofie Hjemdahl presenterer hovedfunn fra rapporten
11:30: Innlegg fra Statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann (Kultur- og likestillingsdepartementet)
11:40: Panelsamtale med Tone Østerdal (Norske Kulturarrangører), Simon Eraker (Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon/Sonic city), Christine Thomassen (Creo), Sigri Hovde (lydtekniker, Bergen Ento) og Odin Adelsten Aunan Bohmann (Statssekretær, Kultur- og likestillingsdepartementet). Samtalen ledes av Kjetil Wevling (Kulturrom)
12:30: Slutt