I 2021 fordelte Kulturrom nesten 53 millioner kroner til 327 søknader. Disse midlene vil blant annet gi 45 helt nye øvingsrom, de vil oppgradere 121 øvingsrom og utruste og utbedre 179 scener med teknisk utstyr eller bedre akustiske forhold!