Hopp til innholdet

Historisk mange søkere i første søknadsrunde

Kulturrom registrerte historisk stor pågang da søkandsportalen stengte kl. 23:59 tirsdag 1. mars. 371 søknader kom inn til årets første søknadsfrist. Det betyr at søknadsbunken har vokst med over 30%, sammenlignet med fjoråret.

Enormt behov for teknisk utstyr og lokaler

En massiv økning i antall søknader vitner om at behovet for midler i landets kulturrom er stor. Totalt kom det inn 371 søknader fra alle landets fylker. Det ble søkt om 103 millioner kroner, med en totalkostnad på nærmere 215 millioner. (Til sammenlikning mottok Kulturrom i hele 2018 287 søknader med en samlet søknadssum på kr 110 millioner.)

Nå skal et fordelingsutvalg gå igjennom søknadene og fatte vedtak. Fordelingsutvalget er oppnevnt av styret og gjør vedtak på grunnlag av administrasjonens innstilling.

Svar på søknadene forventes å sendes ut innen midten av juni 2022.

«Den store pågangen til årets første søknadsfrist viser tydelig at landets kulturrom satser på en fremtid fylt av musikk, dans og teater. Tilskudd fra ordningen er avgjørende for å tilrettelegge og utstyre disse rommene, slik at de kan brukes til å utøve og oppleve kultur i årene framover. Vi blir optimistiske av å se at så mange søker tilskudd fra ordningen, men tallenes tale er klar; Det trengs mer midler til fordeling dersom det behovet vi nå ser skal kunne møtes» – Karen Sofie Sørensen, Daglig leder i Kulturrom.

Vurderer dere å søke tilskudd neste søknadsfrist 1. september?

Her finner dere alt dere trenger å vite om Kulturrom