Hopp til innholdet

Undersøkelse om konsekvenser av kompetanseflukt innen sceneteknisk bransje

Arrangører, teknikere og utleiefirma; Her er en viktig undersøkelse dere må svare på!

 

En av de mest foruroligende konsekvensene av korponapandemien for kulturlivet er kompetanseflukten fra sceneteknisk bransje og de følgene det kan få for avvikling av arrangement i framtiden. Kulturrom har engasjert Telemarksforskning til å gjøre en utredning som beskriver disse konsekvensene og hvilke tiltak som kan gjøres for å forhindre noen av de negative følgene.

Vi håper å få tilbake resultater som kan brukes ovenfor myndighetene for å belyse denne tematikken og være viktig kunnskapsgrunnlag for å utarbeide tiltak som kan sikre at vi har den kompetansen som trengs når kulturlivet igjen skal åpne for fullt. Derfor er det viktig at så mange teknikere, utleiefirma og helårsarrangører som mulig bruker et par minutt på å besvare denne undersøkelsen:

Formål: Undersøkelsen har som mål å utvide kunnskapsgrunnlaget om kompetansesituasjonen innenfor den scenetekniske bransjen og om hvordan denne har utviklet seg gjennom koronapandemien.

Svarene vil inngå i en rapport som skal foreslå tiltak for å hindre at sceneteknikere slutter i bransjen og bidra til økt rekruttering i bransjen.

Telemarksforskning vil ha klar en utredning løpet av våren.

Det er tre surveys mot følgende målgrupper:

  • Arrangører (helårsarrangører og scener innen alle kulturuttrykk, konferanser og events)
  • Utleiefirma (utleie av teknisk utstyr og personell innen lyd, lys, AV, rigg og øvrig sceneteknisk produksjon)
  • Teknikere (innen lyd, lys, AV, scene eller rigg)

SVAR PÅ UNDERSØKELSEN HER

Mer om undersøkelsen

Undersøkelsen stiller spørsmål om blant annet erfaringer fra gjenåpningensperioden september-desember 2021, tilgangen på teknikere for arrangører og utleiefirma, arbeidsvilkår for teknikere – i tillegg til å stille spørsmål for å kartlegge hvilke tiltak som kan hindre et større frafall fra bransjen.

Samarbeidspartnere

Undersøkelsen distribueres i samarbeid med BFSP (Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon), Norske Konsertarrangører, Norske Kulturhus, NTO, CREO og flere samarbeidspartnere.