Hopp til innholdet

Kulturrom oppsummerer 2021

2021 ble nok et krevende år for kulturlivet som fikk en litt mørkere avslutning enn vi alle hadde håpet på.

Ved inngangen til fjoråret var samfunnet nedstengt, men det var en stor optimisme og kultursektoren hadde håp og planer for 2021. Gleden var stor da samfunnet ble gjenåpnet i slutten av september, men denne gleden skulle bli kortvarig.

Vi var smertelig klar over at krisen for kulturlivet ikke var over selv om pandemien tilsynelatende var det, men det var få som hadde sett for seg at det skulle komme et så stort tilbakeslag som den nye virusvarianten og  påfølgende restriksjoner påførte kultursektoren.

Ved inngangen til 2022 er frustrasjonen og apatien større, og motivasjonen og kapitalen er på bunn. Dette er et krevende utgangspunkt for et nytt år, men en samlet bransje har vist evne til å klamre seg fast og samarbeide. Håpet for 2022 er at vi klarer å begrense kompetanseflukten slik at vi er klare for en ny og snarlig gjenåpning.

Kulturrom tar fatt på et nytt år med en forsiktig optimisme og en tillit til at støtteordninger berger feltet gjennom en ny og krevende periode og at kulturlivet får gjenåpne så rakst som mulig. Vi ser tilbake på alt vi har bidratt til i 2021 og vil gjøre det vi kan for å være en god støttespiller for kulturlivet i år også.

Rekordmange søknader

Til tross for krevende tider i feltet opplevde Kulturrom en økning i søknadsmengde også i 2021. Dette viser at langsiktige investeringer og utbedringer av varig verdi er avgjørende for et kulturfelt som fremdeles har positive framtidsutsikter og planlegger for å igjen skape de kulturopplevelsene, de fysiske møteplassene og det fellesskapet vi som samfunn er avhengige av.

 

Nøkkeltall for 2021

I 2021 mottok vi 747 søknader med en samlet investeringssum på over en halv milliard. Og vi fordeler litt over femti millioner kroner til disse søkerne (inkludert ekstrabevilgning på 10 MNOK knyttet til gjenoppbygging).

Vi har sett en økning i antall søknader på 170% siden utvidelsen av ordningen i 2019.

Bilde med statistikk over tildelinger i 2021

Barn synger og spiller på en scene

Foto: Vanvikan Samfunnshus

Senker terskelen for bruk

Blant de over 300 tilskuddsmottakerne i fjor finner vi Vanvikan Samfunnshus. Denne scenen er det naturlige samlingspunktet i bygda. Her får alle som vil bruke scenen til å fremføre bandkonserter, korsang, orkestermusikk, teater- og danseforestillinger, og alt i mellom! Tilskuddet fra Kulturrom på 72 000,-  til nytt og permanent lydutstyr, senker terskelen for bruk og vil også gjøre opplevelsen betraktelig bedre for artister og publikum!

«Med tilskuddet fra Kulturrom kan vi senke terskelen for å bruke huset. Vi kan endelig få på plass det permanente lydanlegget i Storsalen vår slik at lokale amatører kan vise seg fram med ordentlig lyd. Ungdommene i kjelleren kan komme opp og holde konserter med bandet sitt. Vi kan arrangere kulturdugnader til beste for alle, for unge og eldre, for tilflyttere og flyktninge

Restart Kulturrom

Både under pandemien og i gjenåpningsfasen høsten 2021 har kulturaktører i hele landet sett nye behov dukke opp. I midten av september bevilget derfor Kulturdepartementet 10 MNOK i ekstra midler til Kulturrom som har gitt mulighet for at mange nødvendige nye tiltak kunne gjennomføres i lokaler over hele landet. Disse midlene har gått til både investeringer og satsing på rekruttering og kompetanseheving av teknisk personell. Les mer om alle tildelingene

 

Publikum som smiler og roper

Foto: Jaeger

Restartmidler til opplæring av nye lysteknikere

For å imøtekomme en voksende mangel på teknisk personell fikk Jaeger i Oslo tildelt 186.000 kroner. Disse Restartmidlene skal brukes til å sette opp en kursrekke for rekruttering av nye lysteknikere som også vil inkludert praktisk opplæring.

“For oss er det helt fantastisk at vi nå kan tilby kurs for klubblys. Dette er en egen displin som skiller seg fra konsert og teaterlys (for eksempel) og det er noe som ikke så mange lysteknikerer drev med i utgangspunktet. Å få frem nye lysteknikere for klubb nå etter koronaperioden er helt essensielt, da veldig mange har sluttet.» Ola Smith Simonsen, daglig leder Jaeger.

 

Kompensasjon for øvingsanlegg

Øvingsanlegg er på mange måter et usynlig ledd, men en svært sentral del av kulturens infrastruktur. De fleste øvingsanlegg i privat regi, har falt utenfor alle lanserte krisepakker under koronakrisen. Derfor lanserte vi allerede i april 2020 en kompensasjonsordningen for tapte leieinntekter. Denne ble videreført frem til september 2021 og har gitt band og utøvere lavere leie av øvingsrom og mulighet til å fortsatt skape musikk og scenekunst selv om fremføringsmulighetene har vært begrenset.

Fagutvikling og kompetanseflukt

Kulturrom skal være en pådriver for faglig utvikling innenfor scenetekniske yrker. Vi har siden 2012 fulgt opp tildelingene med kompetansehevende tiltak.

Gjennom koronakrisen har Kulturrom hatt som mål å tilrettelegge for samlingssteder, konstruktiv meningsutveksling samt å synliggjøre hvordan krisen påvirker teknikeres hverdag og arbeidsforhold.

Ved gjenåpningen ble det tydelig hvor stor kompetanseflukten fra sceneteknisk bransje har vært gjennom pandemien da mangelen på lyd- og lysteknikere viste seg å være større enn fryktet. Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon meldte om at 20-30% av alle ansatte i utleiefirma hadde sluttet og at tallene blant selvstendig næringsdrivende og frilansere mest sannsynlig var enda høyere.

Med en ny runde nedstengning og avlysninger i november står denne sentrale delen av økosystemet nok en gang i en ekstra krevende situasjon. Nedleggelsen av Lydteamet i Bodø (som det lokale kultur- og næringslivet rett før jul mobiliserte krefter for å videreføre) ble et eksempel på en alvorlig konsekvens av koronakrisen og kompetanseflukten.

Kulturrom har bestilt en utredning som skal se nærmere på disse konsekvensene i løpet av de neste månedene. Det er også knyttet håp til en ny fagskoleutdanning for teknikere som skal startes opp i 2022, men først og fremst handler det nå om treffsikre ordninger som sikrer at enkeltpersoner og selskap kommer seg gjennom den kanskje den mest krevede perioden av koronakrisen.

Arrangement i 2021

Kursaktiviteten ble naturlig nok begrenset i 2021, men vi fortsatte å lage digitale møteplasser og fysiske når det lot seg gjøre. Rekruttering, mangfold og bærekraft har stått høyt på agendaen i samtalene vi har arrangert og deltatt i denne høsten – i tillegg til pandemihåndtering og kompetanseflukt.

I vår arrangerte vi flere vi flere digitale møter som var viktige for feltet i en nedstengt periode

  • Møterommet #3 – Lydteknikk gjennom og etter koronakrisen
  • Møterommet #4 – Lysdesign og scenografi gjennom og etter koronakrisen
  • Møterommet #5 – Mental helse bak scenen (Ett år med koronakrise)
  • Møterommet #6 – Planlegging av store arrangement i koronakrisen

VI har utarbeidet et digitalt kurs i grunnleggende lydteknikk som vil bli fulgt opp med flere digitale kurs i 2022:

I høst reiste vi til Bergen, Stavanger og Trondheim for å arrangere Møterommet LIVE og teknikertreff. Det var utrolig givende å samle folk igjen, og behovet var stort for en møteplass for teknikere.

Tema for arrangementene:

  • Hvordan får vi mer mangfold bak scenen (live i Bergen).
  • Oppladbare batterier i sceneteknisk produksjon (live i Trondheim)
  • Arnesteder for neste generasjon bak scenen (live i Stavanger)

Se video fra Møterommet LIVE i Stavanger her

 

På bylarm arrangerte vi Panelsamtalen: Kompetanseflukt, rekruttering og trynefaktor. I november var vi var tilstede på Norske Kulturhus Årskonferanse i Haugesund med en presentasjon av prosjektet med oppladbare batterier, to rundebordssamtaler om rekruttering og kompetanseflukt og deltakelse i panelsamtalene «Tiden etter pandemien» og «Er kulturhus relevante i 2021?».  Vi Var på Norske Konsertarrangører sin årskonferanse i Hamar for å møte søkere og arrangere en panelsamtale om “Bærekraftige investeringer – Teknisk utstyr i en sirkulær fremtid” og vi var på Vill Vill Vest i Bergen og en rekke andre steder.

I vår satte vi kulturlokaler på agendaen under den første utgaven av Kulturytring Drammen og arrangerte panelet “Rom for kultur: Tid for å gjenreise den kulturelle grunnmuren”

Budsjett og ny kulturminister

Høsten var preget av valgkamp, og selv om alle partiene har uttalt seg om viktigheten av å satse på kulturlokaler havnet tematikken ikke høyt på den politiske agendaen. Tirsdag 12. oktober la den avtroppende regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2022. Og dagen etter lanserte den påtroppende regjeringen sin regjeringsplattform. Vi deltok på høringer og publiserte Kulturroms innspill til statsbudsjett og plattform.

Vi fikk en ny regjering og Annette Trettebergstuen ble ny kulturminister. Vår nye minister og øvrige kulturpolitikere stilte til vårt frokostmøte på Youngs med tema: «Hvilke ambisjoner for musikkfeltet har landets nye kulturminister og kulturpolitikere?»

foto: Magnus Lindvik / Norske kulturhus

 

Godt nytt år!

Vi ser tilbake på et 2021 preget av koronapandemi, men samtidig med mange gode initiativ og et imponerende pågangsmot i kulturfeltet. Vi er stolte over å ha bidratt med en historisk høy tildelingssum fra ordningen. Disse midlene vil bidra positivt for kulturrom over hele landet ut av pandemien og inn i det neste tiåret!

På vegne av Kulturrom vil vi ønske alle tilskuddsmottakere, fremtidige søkere, støttespillere og samarbeidspartnere et godt og bedre nytt år!