Hopp til innholdet

Andre tildelingsrunde: 21 millioner til kulturrom i hele landet!

I årets siste ordinære søknadsrunde fikk Kulturrom inn 242 søknader. Disse søknadene er nå behandlet og 118 av dem har fått innvilget tilskudd. Se alle tilskuddsmottakerne her.

Foto øverst i saken: BigBang live på Driv tatt av Daniel Skog

Mange veldig gode søknader

Ved andre søknadsrunde i 2021 fikk Kulturrom inn 242 søknader som ble behandlet i fordelingsutvalget. Det var økning fra fjoråret og viser at det fortsatt er mye investeringsvilje rundt om i landet. Oppgaven til utvalget har vært ekstra krevende denne runden, da mange søknader har vært svært gode og har påpekt tydelige behov for midler til oppgradering, utrusting og bygging av kulturrom.

 

SE HVEM SOM FIKK TILSKUDD HER
(søkbar liste)

Utdrag fra fordelingsutvalgets rapport:

Det har i denne runden kommet inn 242 søknader til søknadsfristen 1. september. Den totale summen for de omsøkte tiltakene er 173 MNOK. Fordelingsutvalget opplever at tilskuddsordningen har et stort gap mellom beskrevne behov i feltet og midler som er tilgjengelig for fordeling. Utvalget har innvilget drøyt 21 MNOK fordelt på 118 tiltak.

Søknadene kommer fra et bredt felt innen musikk, dans og scenekunst, på alle nivåer. Selv om utvalget ser en fortsatt dominans fra musikkfeltet i søknadsbunken, øker også søknadsmengden fra det bredere feltet som ordningen skal favne nå på tredje året. Fagutvalget oppfordrer flere fra dans- og teaterfeltet til å gjøre seg kjent med mulighetene i ordningen.

LES HELE RAPPORTEN HER

Daglig leder fornøyd med tildelingene

Daglig leder i Kulturrom, Karen Sofie Sørensen, er imponert over rundens søknader, men er samtidig bekymret for gapet mellom behovet i feltet og midlene Kulturrom administrerer.

«Vi ser at tilskuddene er viktige for å få gjort mange nødvendige investeringer og at det kan motivere mange av landets kulturrom til å holde ut gjennom en ny krevende periode preget av koronapandemien.

Denne runden viser nok en gang hvor stort press det er på midlene til fordeling i ordningen. Det var svært mange gode tiltak det ikke var rom for å prioritere. En framtidig styrking av ordningene vil være avgjørende for å kunne imøtekomme behovene til landets kulturrom.» -Karen Sofie Sørensen, daglig leder i Kulturrom

Tilskuddsmottakerne

For å vise et bilde av hvem som mottar tilskudd fra Kulturrom har vi valgt å fremheve et knippe av tilskuddsmottakere fra årets andre søknadsrunde.

Studenthuset Driv, Park 22, Gamlebyen Kulturhus, Fyllingsdalen Teater, Arnemoen Gard, Lindesnes Ungdomslag, Frogn kommune, Risør Jazzklubb, Nord-Aurdal Kommune(Trykkeriet)

 

NB: Neste søknadsfrist er 1. mars 2022

PS: Fikk dere avslag denne runden? Husk at det var rekordstor pågang på midlene og at det er mulig å søke igjen ved neste søknadsfrist 1. mars. Ta gjerne kontakt med oss i forkant for innspill til deres søknad! 

 

Fullsatt sal jubler

På bildet ser man et fullsatt Studenthuset Driv. De mottok tilskudd på 573 000,- til bevegelige lyskilder. Foto: Daniel Skog

Studenthuset Driv, Tromsø

Studenthuset Driv er eid av Norges arktiske studentsamskipnad og blir drevet på dugnadsbasis av studentene i Tromsø. Driv åpnet 1. april 2000 og er åpen sju dager i uka. I de senere årene har lysutstyret til Driv vært mangelfullt og utdatert. Men med tilskudd fra Kulturrom på 573 000,- til bevegelige lyskilder, vil den populære konsertscenen få nytt liv til glede for både publikum, arrangører og artister!

 

«Vi jublar! Vi är obeskrivligt tacksamma för denna stödnad. Den kommer gott med på många plan och nivåer. Vi kan äntligen ge husets största scene, SNN Scene den lyspakke som Driv och Tromsø förtjänar. Att kunna erbjuda en bättre teknisk spesifikasjon på lys till byens- och tillresandes artister och tekniker är något vi länge drömt om. Att kunna ge husets eldsjälar, de frivilliga inom teknisk avdelning en gåva som detta, värmer oändligt. Inte bara att det blir galet kult att jobba med, men det vill också vara fördelar som att de dagsferske produkt vi ser efter vill vara mindre tungt att lyfta.  
Tusen tack för att vi nu kan ivareta ryggar, planeten vår, artister och tekniker på ett ännu bättre vis, i tilägg till att spara ström och minska risken för brand. Tusen tack för att vi kommer kunna ge vår kära publik en ännu bättre konsertupplevelse i många år framöver. Vi glädjer oss enormt till ett lysare år i 2022!   
Nu skall vi tacka av våra kära gamla parkannor, dem har gjort en god jobb men är gott på övertid!»
-Emma Lindhult, daglig leder v/Driv

«Med en slik oppgradering av vår lysrigg på hovedscenen, vil vi fortsette å kunne tilby artister og frivillige gode arbeidsforhold, og en rigg med høy standard!!»
-Ruben Johnsen, teknisk sjef v/Driv

Band som spiller

Fra konsert på Park 22. Foto Hanna Evensen

Park 22, Mo i Rana

Gjengen i Park 22 har et sterkt ønske om å tilrettelegge for øving i Mo i Rana. Spesielt for byens unge innbyggere! De tok over en arkitektonisk perle, et ikonisk 60-talls bygg midt i sentrum av Mo i Rana, som sto i fare for å bli revet, og har nå fått midler fra Kulturrom til å bygge øvingsrom her. Park 22 Event får 1 500 000,- i tilskudd til bygging av 5 øvingsrom og 325 000,- i tilskudd til øvingsutstyr til disse fem nye øvingsrommene.

 

«Gjennom støtten fra Kulturrom er Park 22 er et stort skritt nærmere å realisere sin visjon om å bli en kulturarena for alle, inklusive unge musikere og talenter. Mo i Rana har mangel på øvingsmuligheter og Park 22 har som mål å legge til rette for dette. Veien fra musikkinteresse, ønske om å bli bedre og til slutt stå på en scene, blir veldig kort når Park 22 med støtte fra Kulturrom kan realisere sine planer. Støtten fra Kulturrom er en veldig viktig milepæl for oss.» -Stig Roald Frammarsvik, daglig leder

Konsertlokale med publikum og band som spiller

Bilde fra konsert med Oslo Ess i Gamlebyen Kulturhus. Foto: Trine Sirnes Valen

Gamlebyen Kulturhus, Fredrikstad

En av Fredrikstads viktigste scener for kultur får nå en kraftig oppgradering av sitt tekniske utstyr! Gamlebyen Kulturhus ble etablert våren 2014 og har siden arrangert en lang rekke konserter i egen regi, samt vært arena for mange ulike kulturaktiviteter. Hensikten bak etableringen var dels å ta vare på den siste salen og scenen som var igjen i Gamlebyen, samt tilby helårs kulturaktivitet i Gamlebyen i Fredrikstad. Kulturhuset er nå godt etablert med en livescene i et fint klubbformat og oppgraderingene som nå skal skje vil gjøre scenen atraktiv for både publikum og artister i årene som kommer! Gamlebyen Kulturhus får tilskudd på 563 000,- til lyd- og lysutstyr.

 

«Dette tilskuddet er noe vi har ønsket oss i alle år. Det kommer til å bety så uendelig mye for Gamlebyen Kulturhus, Fredrikstad og alle oss som jobber på huset, både ansatte og frivillige. Vi jobber for å være Fredrikstads beste klubbscene, og med nytt utstyr kan vi endelig holde takt med utviklingen vi har ellers på huset. Vi har økt aktivitetsnivået vårt betraktelig de siste årene, og med det kommer det også større produksjoner som trenger bedre utstyr. Det skal bli godt å få byttet ut det gamle med noe nytt. Gamlebyen Kulturhus betyr mye både for unge, nye, up-and-coming band, men også noen av Norges største band og artister. 
Nå kan vi glede oss til å ta imot band, teknikere og publikum, og vi kan stolt gå inn i rekken som et profesjonelt Kulturhus med utstyret på topp!»  – Emilie Slangsvold, daglig leder

Barn spiller teater

Bildet viser barneteatergruppa i full sving! Foto: Kata Pasztor

Fyllingsdalen Teater, Bergen

Fyllingsdalen Teater har vært en av Bergens viktigste kulturelle bidragsytere for barn og unge i over 40 år. Mange kjente navn fra Bergensscenen startet karrieren sin her. Eksempler er Marit Voldsæther, Kjersti Elvik, Herborg Kråkevik, Vidar Magnussen og mange flere. De består av et familieteater som har rundt 20 til 30 tusen besøkende ila ett år. I tillegg driver de teaterskole for ca 300 elever fra 5 til 18 år og sirkusskole for ca 75 elever i samme alder.

Fyllingsdalen Teater, Vestland, mottar 70 000,- til lydmikser eget scenelokale hvor de driver teater for og med barn og unge.

 

«Dette vil bety veldig mye for kvaliteten på produksjonene våre! Flere utøvere kan ha mikrofon samtidig og lyden vil bli mye bedre enn med det utstyret vi har i dag. Det vil forbedre opplevelsen for både store og små.» -Ane Berentsen, dramaturg / produksjonssjef

Et band spiller konsert

Bilde viser artister som opptrer på Arnemoen Gard. Foto: Gøran Stensrud

Arnemoen Gard, Ringbu

Arnemoen Gard ligger på Kjønås i Ringebu i Gudbrandsdalen. Her tilbyr de konserter med norske og utenlandske artister, samt andre kulturarrangementer. Målet er å skape en intim konsertscene med god lyd, hyggelig atmosfære og et variert og spennende program. Med kvalitet i alle ledd vil de etablere seg som en av innlandets mest særegne og attraktive musikkscene, en scene som alle ønsker å opptre på, og et sted som artister og publikum ønsker seg tilbake til. Med 285 000,- til lydutstyr får Arnemoen Gard virkelig oppgradert opplevelsen for publikum og artister.

 

«Med kvalitet i alle ledd skal vi etablere oss som en av landets mest særegne og attraktive musikkscener, en scene som alle ønsker å opptre på, og et sted som artister og publikum ønsker seg tilbake til. Tilskuddet fra Kulturrom betyr utrolig mye for en liten arrangør som oss.» -Per Ove Hagestuen, Arnemoen Gard

 

Tre skuespillere spiller teater

Fra teateroppsetning tidligere i år. F.v Anne Løver, Nina Bie og Kristian Helge Lien. Foto: Marianne Fjermeros

Lindesnes Ungdomslag

Lindesnes ungdomslag er et aktivt og viktig samlingspunkt for befolkningen i nærområdet. Med midler fra Kulturrom, vil hele bygda få en bedre kulturopplevelse på fremtidige arrangementer samtidig som strømforbruket vil senkes kraftig ved å bytte ut de gamle parkannene med nytt LED-system. Ungdomslaget mottar 139 000,- for å gjøre denne oppgraderingen.

 

«Dette er ein utruleg stor inspirasjon for den relativt nystarta teatergruppa (nett ferdig med revyen for tredje år på rad) i Lindesnes Ungdomslag, og for kulturhuset Vigelandstua er det fantastiske nyhende no i desse straumdyre tider. Det er ingen tvil om at dei gamle lyskastarane trekte svært mykje straum og utvikla kraftig varme – med andre ord er me svært takksame òg av brannvernmessige omsyn.» -Borghild Løver, leder Lindesnes Ungdomslag

Snødekt kulturlokale

Illustrasjon av hvordan Drøbak skole vil se ut etter transformasjonen til å bli frivillighetens hus.

Musikken og frivillighetens hus, Frogn kommune

Frogn kommune mottar tilskudd til «frivillighetens hus» på 60 000,- til øvings-/fremføringsutstyr og 50 000,- til enkle akustiske utbedringer. Ved å rehabilitere Gamle Drøbak skole skal lokalene bli et fremtidig musikkens og frivillighetens hus. Og med midler fra Kulturrom vil innbyggerne i Frogn få mer aktivitet og bedre kulturopplevelser i fremtiden.

 

«Frogn kommune er svært takknemlig for tilskuddet fra Kulturrom.
Den enkle akustiske utbedringen vil bidra til at lyden enkelt kan reguleres og tilpasses flere typer aktiviteter og det tekniske utstyret vil åpne nye muligheter for både øving og fremføringer.
Til sammen vil dette gjøre at lokalene kan tas i bruk av flere og bidra til større bredde i kulturtilbudet for både utøvere og publikum.» – Hanne Løkka, kultursjef i Frogn.

Trommesett som spilles på

Bilde av trommeslager på scenen under konsert. Foto: Jon Gløersen

Risør Jazzklubb

Risør Jazzklubb er en veletablert jazzklubb med aktivt, relevant og høykvalitets program gjennom hele året. Dette til tross for at Risør er en sommerby med relativt lavt innbyggertall. Risør Jazzklubb booker nasjonale og internasjonale artister, med 11 konserter i året og er en viktig kulturformidler for byens innbyggere.

Risør Jazzklubb mottar 71 000,- til nytt lydsystem.

 

«Risør Jazzklubb er en liten jazzklubb der alle deler av virksomheten helt frivillig. Det gjelder også lyd, lys og teknikk. Til nå har vi måttet rigge en nokså stor og tung PA opp og ned på scenen hver gang vi skal gjennomføre en konsert. Med midlene fra Kulturrom kan vi endelig få på plass en fastmontert, moderne høytalerflate som låter bedre, som gir bedre innsyn på scenen og som gjør at vi kan gjennomføre flere konserter med mindre sjauing. Dette er gull verdt for artistene, for publikum og for oss som jobber frivillig for å bringe jazzen til Risør. Tusen takk til Kulturrom for dette!» – Jon Gløersen, leder

Trykkeriet, Nord-Aurdal kommune

Nord-Aurdal kommune har merket et stort behov for øvingsrom til ulike band, gruppeøvinger for kor, korps, folkemusikk og teater og øverom for profesjonelle musikere i kommunen. Med tilskudd på 2.000.000,- til 4 øvingsrom og et fremføringslokale, vil lokalavisas gamle bygg nå bli et funksjonelt og oppgradert kulturrom for alle kreative i Aurdal!

 

«En realisering av Trykkeriet kulturarena gir stor optimisme og fremtidstro for kulturlivet i Nord-Aurdal kommune og Valdres. Et bygg som forener den kulturelle grunnmuren som kulturskolen, lag og foreninger utgjør, med kulturnæringer som opererer på nasjonalt og internasjonalt nivå, er et solid fundament for videre vekst og utvikling.» -Renate Remme Øverseth, Aurdal Kommune