Hopp til innholdet

Forslag til medlemmer i Kulturroms fordelingsutvalg 2022-2023

Kulturrom skal sette nytt fordelingsutvalg for perioden 2022-2023 og nå kan du melde inn forslag til kandidater!

 

Fordelingsutvalget er et sentralt organ i ordningens forvaltning av tilskudd. Årlig behandler fordelingsutvalget flere hundre søknader som kommer inn til hovedsøknadsfristene i mars og september. Sakene som kommer til fordelingsutvalget er grundig behandlet av administrasjonens saksbehandlere som leverer en innstilling. I utvalget gjøres det en prioritering og fattes vedtak i hver enkelt sak.

Utvalgets sammensetning

Fordelingsutvalgets medlemmer skal samlet ha en høy kompetanse og bred representasjon – satt sammen med hensyn til mangfold og geografi. Medlemmene skal ha en god oversikt over feltet og gjøre prioriteringer ut fra ordningens mandat og kulturfeltets behov.

Utvalget må ha en god forståelse av behovene til de ulike sjangrene og kulturfeltene, sette seg inn i lokale behov og gjøre upartiske vurderinger. Hele utvalget behandler den totale søknadsmengden, og bevilger tilskudd på i overkant av 40 millioner årlig.

Fordelingsutvalget er oppnevnt av styret og velges for to kalenderår. Vi ønsker nå forslag til nye medlemmer til utvalget som vil ha sitt første møte våren 2022. Utvalget honoreres for arbeidstid i møtet, samt forberedelse. Utvalget møtes normalt over to/tre arbeidsdager våren og to/tre arbeidsdager høsten.

Meld inn kandidater

Det skal velges 6 medlemmer og 2 varamedlemmer for perioden 2022-2023.

Har du et forslag til kandidat for utvalget? Send en e-post med en kort beskrivelse av kandidaten til post@kulturrom.no  innen 17. januar 2020 (få med navn, bosted, kontaktinformasjon og relevant bakgrunn for å tre inn som medlem i fordelingsutvalget. Det er lov å foreslå seg selv). Alle forslag vil vurderes og aktuelle kandidater kontaktes før de oppnevnes av styret i februar.

Dagens fordelingsutvalg

Fordelingsutvalget har den siste perioden bestått av følgende medlemmer:
Noen av disse vil kunne bli gjenvalgt for å sikre historikk og kontinuitet i arbeidet.

Espen Holtan – leder (Halden)
Espen er leder for Ung Kultur i Østfold Kulturutvikling, men har for tiden permisjon for å vikariere som internasjonal rådgiver i Østfold fylkeskommune. Han sitter i styret i UKM og er tidligere og nåværende utøver som bassist i band som Corazon, Navigators m.fl. Espen er bosatt i Halden.

Synnøve Nesdal Sandnes (Ålesund)
Synnøve er daglig leder for Terminalen Scene i Ålesund som arrangerer rundt 150 kulturarrangementer årlig. Hun har også erfaring fra festivaler som Sommerfesten på Giske, Midsommerjazz, Ålesund Live og Jugendfest. Synnøve er bosatt i Ålesund.

Endre Njøs (Bodø)
Endre er lydtekniker i Stormen Kulturhus i Bodø og er ansattrepresentant i styret. I tillegg er han teknisk ansvarlig på klubben Dama Di og jobber i tillegg som turnerende freelance tekniker. Endre er bosatt i Bodø.

Eli Ulvestad (Oslo)
Eli er daglig leder i Sosialistisk venstreparti og har tidligere vært ansatt som bl.a. generalsekretær i Noregs Ungdomslag. Hun er styreleder i Den Mangfaldige Scenen AS og Studieforbundet kultur og tradisjon. Har ellers styreverv i bl.a. Frivillighet Norge, Teateralliansen og Manifest tankesmie. Eli er bosatt i Oslo.

Nasra Ali Omar (Tromsø)
Nasra er rådgiver i Tromsø kommune innenfor avdelingen kultur, idrett og fritid. Hun er også perkusjonist, og har samarbeidet med en rekke utøvere, musikere og artister innenfor et bredt spekter av kunstuttrykk både i Norge og resten av verden. Hun har tidligere jobbet som prosjektleder i Transcultural Arts Production (TRAP), som produsent for barn og unge i Festspillene i Nord-Norge, og som produsent i filmfestivalen TIFF. Nasra bor i Tromsø.

Ingrid Bergene Fossaa (Hamar)
Ingrid har sin musikkutdanning fra Barratt Dues musikkinstitutt og Det Jyske musikkonservatorium i Århus. Hun har vært hornist i Luftforsvarets Musikkorps i Trondheim, og ved siden av sin jobb i korpset har hun vært en aktiv kammermusiker og frilanshornist i blant annet Trondheim Symfoniorkester og Trøndelag Teater. Jobber i dag som hornlærer, musikkpedagog og frilanser på Østlandet. Ingrid er bosatt på Hamar.

Varamedlemmer:

Anne Mette Sætra (Tromsø)
Opprinnelig litteraturviter, men mangeårig produsent og tilrettelegger i kulturfeltet. Er i dag rådgiver i Troms og Finnmark fylkeskommune med festivaler, kulturinstitusjonene og det frivillige kulturfeltet blant arbeidsområdene. Er i tillegg koordinator for Rom for kultur, en målretta satsing for utvikling av gode og funksjonelle arenaer tilpassa kulturfeltet. Anne Mette er bosatt i Tromsø.

Jacob Falck (Sandvika)
Jacob sitter i dag som styremedlem i Bærum Kulturråd med infrastruktur og rom for kultur som spesialområde. Han har vært pådriver/ansvarlig for at 60 lokaler hvor det utøves musikk er evaluert etter NS8178. Han har et bredt kontaktnett innen det frivillige kulturliv nasjonalt samt kommunal administrasjon/kulturpolitikere lokalt. Styremedlem i Bærum kulturråd og Oslo musikkråd. Jacob er bosatt i Sandvika.