Hopp til innholdet

Restart kulturrom: 5 gode eksempler. Neste frist 15. oktober

Det kom inn 93 søknader til søknadsfristen for Restart kulturrom 4. oktober. De første søknadene er allerede behandlet og det fortsetter å strømme inn søknader til neste frist som er 15. oktober. Resten av søknadene som kom inn til til den første søknadsfristen behandles i møte 19. oktober.

Imponert over søknadene som beskriver tydelige behov i feltet

Ordningen ble lyst ut 23. september med kort søknadsfrist. Derfor er vi veldig imponert over søknadsmengden som tydelig viser at ordningen har truffet på et behov i feltet.

Søknadene beskriver et felt preget av koronapandemi, men samtidig mye entusiasme og gode tiltak som kan bøte på kompetanseflukt, få igang aktivitet og gi bedre publikumsopplevelser i tiden framover.

Gode eksempler

Vi har allerede innvilget et knippe søknader som kan gå foran som gode eksempler for de som planlegger å søke 15. oktober.

NB: Resten av søknadene som kom inn til til den første søknadsfristen behandles i møte 19. oktober.

Utvalget anbefaler fremtidige søkere om å bruke litt tid på å formulere hva det er som gjør at tiltaket treffer innenfor ordningen. Søknadene skal ikke beskrive et behov knyttet til fremtidige restriksjoner, men det man har erfart at vil gi bedre opplevelser for utøvere og publikum. De som ikke treffer formålet med utlysningen av Restart-midlene vil bli henvist til neste hovedsøknadsfrist som er 1. mars.

Se eksempler fra de første tildelingene:
M12 Kultur i Bergen
Studentsamskipnaden i Agder
Stavanger Tinfabrik
Svartlamoen i Trondheim
Rockeklubben i Porsgrunn

15. oktober er (mest sannsylig) siste frist!

Neste søknadsfrist er 15. oktober. Det blir mest sannsynlig ikke lyst ut flere frister for denne ordningen da søknadsmengden ser ut til å være så stor at midlene blir delt ut i løpet av oktober.

Det er mange flere søknader som skal behandles og vi ser fram til å se resultatene av alle disse gode tiltakene!

Teaterscene med grafikk på scenen

M12 Kultur vil med 200 000,- i innvilgede Restartmidler skape en visualiserings-suite for aktører innen relevante fagfelt. Foto: Sigve Sælensminde

M12 Kultur – Bergen

M12 Kultur vil med 200 000,- i innvilgede Restartmidler skape en visualiserings-suite for aktører innen relevante fagfelt.

Brukere vi kunne arbeide selvstendig med egne prosjekter og vil også kunne benytte seg av kompetanse fra M12. I tillegg vil M12 bidra med felles kurs som dekker ulike deler av visualisering innen lys, scenografi og video.
Mange teknikere og designere innen kultursektoren vil ha nytte av et tilbud der man får økt sin kompetanse innen visualisering. M12 Kultur AS skal tilby teknikere og designere tilgang på en komplett visualiseringssuite i sine lokaler i Bergen sentrum.

«Vi er veldig glad for tildelingen fra Kulturrom. Denne vil gjøre gjør oss i stand til å sette opp et permanent visualisering-studio sentralt i Bergen sentrum. Det vil være en glede å kunne gjøre dette tilgjengelig for designere og teknikere som har behov, i tillegg til å bistå med kompetanse og kursing.» –Eirik Jørstad, daglig leder

Sondre Justaad crowdsurfer på konsert

SiA har fått 193 000,- bygge opp et kompetansehevende løp for alle frivillige i teknisk stab på deres studenthus. Foto: SiA

Studentsamskipnaden i Agder (Bluebox og Østsia)

SiA har fått 193 000,- i tilskudd for å tilrettelegge for et kompetansehevende løp for alle frivillige i teknisk stab på deres to studenthus.
Etter 1,5 år med veldig begrenset aktivitetsnivå har SiA endelig kunne åpne opp. Det betyr også at deres frivillige endelig kan begynne å jobbe igjen.

«Våre studenthus skal være en læringsarena og fungerer også ofte som en rekrutteringsarena til teknisk bransje på Sørlandet. Under nedstegningen har det vært vanskelig å rekruttere og opprettholde kompetansen i staben. Naturlig nok fordi det ikke har vært noen arrangementer som har fungert som gode læringsarenaer. Nå kan vi endelig se fremover, og sammen med LX Design bygge opp den frivillige staben til å blir trygge nok til kjøre små og store arrangementer.»-Anette Bylund, SiA Kultur og Velferd

SiA merker at engasjementet er stort og de frivillige er sultne på å ta til seg læring og få satt kunnskapen på prøve. Restartmidlene er viktige for å kunne bygge et lengre løp som ivaretar både lyd og lysteknisk kompetanse, hvordan jobbe med servicedelen av yrket, vedlikehold og mye, mye mer.

SiA har også fått tilskudd til å tilrettelegge storsalen på Bluebox for en bredere bruk.
Bluebox er virkelig storstua i Grimstad. Venuen tar 700 publikummere, og har huset de aller fleste større produksjoner som har vært på veien de siste 10 årene.
For studentene i Grimstad har det blitt et lite luksusproblem. Det er selvsagt veldig gøy å fylle huset, men med en studentmasse på rundt 4000 er det behov for å kunne kjøre mindre produksjoner også. Det har vært gjort i noen grad frem til nå, men uten å lykkes med å skape den intime stemningen disse produksjonene krever.
Under korona har man sett behovet enda tydeligere, når man har vært nødt til å tenke annerledes og mindre. Tilskuddet vil brukes til å legge opp moltontepper «i taket» mellom mesaninen og publikumsgulvet. Å senke takhøyden er et enkelt grep for å skape mer intim stemning. I tillegg skal de sette opp en moltonvegg på skinner i ene siden av lokalet, som under mindre produksjoner stort sett fungerer som et tomrom.

SiA skal også kjøpe inn noen sceneelementer som gjør det mulig å bygge en mindre scene på publikumsgulvet. På de minste stående, eller minste/mellomstore sittende blir fort hovedscenen for stor og høy for å skape den intime stemningen produksjonen trenger.

«Alt i alt vil dette tilskuddet bidra til flere produksjoner og en større bredde i programmet, større rekruttering til den tekniske staben og ikke minst et sårt tiltrengt kompetanseløft på begge hus etter så lang tid uten større aktivitet.» -Anette Bylund, SiA Kultur og Velferd

Forsterker

Stavanger Tinfabrik har fått 20 000,- for å gjennomføre service og vedlikehold av utstyr. Foto: Solfrid Sande

Stavanger Tinfabrik

Stavanger Tinfabrik har fått 20 000,- for å gjennomføre service og vedlikehold av utstyr som har stått ubrukt lenge.

«Disse 20.000,– kommer godt med nå på veien ut av koronaen! Stavanger Tinfabrik er et kreativt fellesskap for mange som arbeider innen kultur og kunst i Stavanger, og det er supert at vi kan gå over alt utstyret vi har i øvingsrom for å gjøre restartsituasjonen bedre for alle som skal jobbe her hos oss! -Kjell Inge Torgersen, daglig leder

Cymbaler og oljetønner stilles ut

Svartlamoen får 28 000,- til molton og oppheng i Verkstedhallen. Foto: Svartlamoen

SVARTLAMOEN – Trondheim

Svartlamon kultur- og næringsstiftelse får tildelt 28.000,- til molton og oppheng i Verkstedhallen. Dette vil bedre opplevelsen for band og publikum, da man kan begrense følelsen av å være på et glissent arrangement. Akustisk vil dette også være en fordel på konserter med mindre mennesker

«Verkstedhallen & Lobbyen er kjempehappy med å få tildelt midler fra Restart! Midlene går til å gjøre kunst- og konsertopplevelsene i Verkstedhallen bedre for band og publikum! Supert!» -Olav Sjelmo, daglig leder.

Bilde av et trommesett

RIP får 40.000,- til gjennomføring av kurs med formål om kompetanseheving og rekruttering. Foto: Kjetil Hardy

Rockeklubben i Porsgrunn(RIP)

RIP får 40.000,- til gjennomføring av kurs med formål om kompetanseheving og rekruttering.

I forbindelse med pandemien har Rockeklubben i Porsgrunn opplevd at det har vært et frafall på ca. 20-25% av de frivillige. For å kunne opprettholde det gode kulturtilbudet RIP har hatt, så må de ha tilgang på kompetente teknikere. Og dette er nå en mangelvare. RIP ønsker derfor å lære opp nye teknikere til å kunne hjelpe til fremmover.