Hopp til innholdet

Søknadsfrist 1. september: Alt dere trenger å vite

Kulturroms neste søknadsfrist er 1. september ved midnatt. Her har vi samlet nyttig informasjon for dere som skal søke tilskudd.

Årets andre og siste hovedsøknadsfrist

Kulturrom skal bidra til at det finnes øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet. Det er ca 17 millioner kroner igjen til fordeling i årets andre tildelingsrunde. I vår fikk vi inn 283 søknader og vi forventer at det kommer inn i overkant av 200 søknader til denne søknadsfristen også.

 

Nyttige verktøy

Her på Kulturrom.no finner dere masse nyttig info og tips til dere som skal søke om tilskudd. Her er lenker til noen nyttige ressurser og hjelpesider:

Gode eksempler – hva kan få tilskudd?

Eksempler fra tidligere tildelingsrunder kan være til god hjelp når man skriver søknad til Kulturrom. Hva har lignende søkere fått tilskudd til? Hvor mye midler kan man eventuelt forvente å få tildelt?

Sjekk hva andre har fått: Her finner dere en søkbar tildelingsliste

En stor klassisk bygning i dus rosa farge
To personer tar opp musikk

Rotvoll Kunstnerkollektiv fikk 2 007 000,- til å bygge og utbedre 16 øverom, slik at arbeidsforholdene for aktørene blir mye bedre.

Et band spiller i hjørnet av et rom
En kvinne spiller gitar og synger

Legendariske Blårock i Tromsø fikk 636 000,- i tilskudd til ny PA, monitorsystem og backline (trommesett, gitarforsterkere og mikrofoner med mer.)

 

Her er sammendrag fra tildelinger gitt i 2020 og så langt i 2021, med et utvalg eksempler på hvem som fikk innvilget søknaden sin og hva de fikk tilskudd til:

 

Tips til søknadsskrivingen: Søknadsbegrunnelsen er viktig

Søknadsmengden til Kulturrom har økt med 140% de siste to årene og det er mange gode tiltak som dessverre får avslag i hver runde. Søknadsbegrunnelsen er avgjørende for om deres søknad blir prioritert når så mange søknader skal vurderes opp mot hverandre.

I vurderingen av alle søknader til Kulturrom legges det vekt på hvor relevant tiltaket er i forhold til ordningens formål. Kulturrom skal gi tilskudd til gode tiltak over hele landet, og bidra til mer rom for kultur på tvers av sjangre, målgrupper, alder og nivå.

Når søknadene skal prioriteres opp mot hverandre vil særlig følgende punkter legges til grunn for vurderingen:

Aktivitet og arrangementsfrekvens – HVA?

 • Synliggjøre frekvens for bruk av kulturrommet og utstyret. Her kan dere selv definere hva som er høy aktivitet ut fra lokale forhold.
 • Beskrivelse av planer for bruk av flere aktører og sambruk.

Behov – HVEM?

 • Synliggjøre hvilket behov som fylles lokalt. Hvilke kulturrom mangler i dag?
 • Hva trengs av infrastruktur og grunnleggende teknisk utstyr for å opprettholde aktivitet eller for å skape ny aktivitet
 • Hvem vil rommet/aktiviteten være tilgjengelig for?
 • Hvilken forskjell vil et tilskudd utgjøre?
 • Hvilken funksjon fyller kulturrommet/kulturaktiviteten der dere holder til? For eksempel tilbud for frivillige, barn og unge eller for det profesjonelle kulturfeltet?

Gjennomføringsevne – HVORDAN?

 • Søknaden må vise til en gjennomtenkt og helhetlig plan med et realistisk budsjett.
 • Det bør søkes om grunnleggende utstyr med varig verdi, som kan benyttes i et langsiktig perspektiv – og gjøres investeringer som har lang levetid og er av tilstrekkelig kvalitet.
 • Søker må vise til en helhetlig plan for investeringen, for bruken og for vedlikeholdet.
 • Det skal legges ved et gjennomarbeidet søknadsbudsjett.

Les mer om søknadsprosessen og søknadsbegrunnelse her.