Hopp til innholdet

Tips til alle frivillige klubber, lag og foreninger: Ny ordning for arrangement eller aktiviteter

Kulturrom har fått flere henvendelser fra aktører som trenger midler til å investere i smitteverntiltak eller merkostnader som følge av covid-19. Nå kan alle frivillige lag og foreninger søke Lotteri- og stiftelsestilsynet om “Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktivitet” (ny ordning lyst ut 21. mai for perioden 1. januar til 31. august 2021).

 

Denne ordningen rommer mye og kan blant annet dekke:
• Merkostnader for å tilpasse arrangementet eller aktiviteten; Feks kjøp av smittevernutstyr eller leie av større lokaler (inkludert teknikk)
• kostnader knyttet til å utvikle digitale tilbud
• engangskostnader som er nødvendige for å omstille aktiviteten til smittesituasjonen
• tapte publikumsinntekter eller utleieinntekter

Vi anbefaler alle scener, lag og foreninger og andre som er registrert i frivillighetsregisteret om å sjekke denne ordningen nøye for å finne ut hvilke merkostnader og nødvendige investeringer den kan dekke. Den er planlagt utvidet fram til oktober.

Les mer og søk her:
https://lottstift.no/nb/tilskudd-i-forbindelse-med-arrangement-eller-aktiviteter/

Utfyllende oversikt med spørsmål og svar om ordningen:
https://lottstift.no/nb/tilskudd-i-forbindelse-med-arrangement-eller-aktiviteter/sporsmal-og-svar-om-tilskudd-i-forbindelse-med-arrangement-eller-aktivitet/